Logo Bouwend Nederland

Joep Rats verlaat Bouwend Nederland voor nieuwe functie in de zuivelindustrie

Donderdag 16 maart 2023

Na 12 jaar verlaat Joep Rats, directeur beleid en vereniging, brancheorganisatie Bouwend Nederland in Zoetermeer. Rats start op 1 juni een nieuwe betrekking als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie, NZO.

Rats, hiervoor afkomstig van werkgeversorganisatie VNO-NCW, startte eind 2010 als directeur economische en verenigingszaken bij de belangenbehartigersorganisatie van bouw en infra om in 2017 te beginnen als directeur beleid en vereniging. In deze functie speelde hij een grote rol in de transformatie van de vereniging, waarbij hij zich hard maakte om de wensen van de lidbedrijven proactief op te halen en om te zetten in een krachtige lobby en een vereniging waarin de leden zich gehoord voelen.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Onze vereniging staat er momenteel sterk voor. Met 4600 leden heeft Bouwend Nederland de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Dat is omdat leden de meerwaarde zien van een brancheorganisatie. Een sprekend voorbeeld daarvan is dat de bouw en infra heeft kunnen doorbouwen in de coronaperiode. De sector wist als eerste een door het RIVM goedgekeurd protocol op te stellen waarmee dat veilig kon. Joep heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.”

Fries Heinis, algemeen directeur bij Bouwend Nederland: “Joep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezonde en relevante vereniging die Bouwend Nederland nu is. Binnen onze vereniging leveren verschillende regio’s en ledengroepen een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar ons land voor staat, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit. Ik dank Joep voor zijn bijdrage aan de sector en voor de mooie jaren waarin we goed hebben samengewerkt. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe baan.”

Opvolging in samenspraak met dagelijks bestuur

Inmiddels kijkt de directie van Bouwend Nederland in samenspraak met het dagelijks bestuur naar de opvolging. Joep Rats blijft tot 1 juni in functie.

Rats dankbaar voor prachtige jaren

Joep Rats: “Ik kijk met dankbaarheid en tevredenheid terug op de prachtige jaren die ik heb gehad bij Bouwend Nederland. Ik ben blij met alle kansen die ik heb gehad en de mooie resultaten die we voor de sector hebben kunnen behalen. In het bijzonder wil ik collega’s, leden en bestuurders van Bouwend Nederland bedanken.”
Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 5 oktober 2023
Henri van der Kamp toegetreden tot dagelijks bestuur

Per 4 oktober is Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder Groep, toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Henri volgt Lennard Heij op en vertegenwoordigt de ledengroep bouw en infra groot. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming en kijken uit naar zijn bestuurlijke inzet.

Donderdag 5 oktober 2023
Nationaal Groeifonds reserveert €352 miljoen voor impuls techniekonderwijs

De urgentie om kinderen en jongeren – ongeacht hun schoolsoort, leerjaar, potentie, interesses en achtergrond – kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te geven is gehoord door het Nationaal Groeifonds. Het voorstel 'Investeren in het talent van de toekomst' heeft tot doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT tijdens schooltijd en in het curriculum.

Zondag 1 oktober 2023
Organiseer een snuffelstage voor de vakkrachten van de toekomst

De bouw en infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Eén van de manieren om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor de sector is het organiseren van snuffelstages. Ook jouw bedrijf kan tijdens een snuffelstage middelbare scholieren laten ervaren wat werken in de bouw en infra inhoudt. Wat is er nu leuker dan jongeren op deze leeftijd al enthousiast te krijgen voor de bouw en infra?