Logo Bouwend Nederland

Kennissprint robotisering van de bouwplaats voor mkb

Maandag 25 september 2023

In oktober organiseert RoboHouse in Delft een kennissprint met bouwbedrijven. Robots worden ingezet in geconditioneerde omgevingen, zoals bij prefab bouwen. In deze kennissprint verken je samen met experts en mede-bouwers oplossingsrichtingen voor het robotiseren van de bouwplaats.

Wat ga je doen?

  • Met andere bouwers, experts van TU Delft, RoboHouse en Bouwlab en startups brainstormen over het robotiseren van de bouwplaats
  • Drie activiteiten, namelijk een interview op je eigen bouwlocatie (week 40-43), workshop in Delft (week 44) en inspiratiebezoek bij voorlopend bedrijf (week 45)
  • Gratis deelname

Hoe kan je deelnemen?

Aanmelden kan bij Arjan Walinga A.Walinga@bouwendnederland.nl of Mark Bruijnen M.C.Bruijnen@tudelft.nl met jouw bedrijfsnaam en hulpvraag.

Over RoboHouse

RoboHouse is een fieldlab van de TU Delft gericht op robotica en AI. Zij doen innovatieprojecten met bedrijven op (complexe) roboticavraagstukken, daar waar de markt nog geen oplossing heeft. RoboHouse is bij uitstek bedoeld om een brug te slaan tussen nieuwe technologie en knelpunten in (fysieke) operationele processen. Met het programma MKBdoet geven ze ook mkb-bedrijven de kans om praktisch aan de slag te gaan.

Lees ook het artikel dat we eerder publiceerden over het stimuleren van projectoverstijgende innovatie in de brede bouw- en technieksector.  

Arjan Walinga
Beleidsadviseur ketensamenwerking
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.