Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten

“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Maandag 20 mei 2024

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Waarom is dit onderzoek gedaan

De gemeente Den Haag concludeerde eind 2023 dat de aanleg van collectieve warmtenetten financieel niet haalbaar was. Hoewel juist deze binnenstedelijke situatie, met 111.000 woningen, 15.000 utiliteitsgebouwen én beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, daar uitermate voor geschikt leek. Het onderzoek van Berenschot heeft de scope van de financiële afweging verbreed naar maatschappelijke kosten. Op basis van kengetallen komt Berenschot tot een andere eindconclusie dan de gemeente Den Haag: warmtenetten zijn juist goedkoper.

Weeffout in het systeem

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag, namens de betrokken partijen: "We zitten met een weeffout in het systeem. Maatschappelijk gezien zijn warmtenetten goedkoper, gemakkelijker realiseerbaar en je voorkomt extra netcongestie. Maar het stroomnet betalen we als samenleving, terwijl warmtenetten grotendeels door de gebruikers worden betaald. Help burgers dus met de kosten voor de aansluiting en bekijk of je de WIS-gelden voor infrastructuur uit de Voorjaarsnota ook kan inzetten om vastgelopen warmtenetprojecten vlot te trekken."

Conclusies van het onderzoek door Berenschot

  • All-electric-warmtepompen zijn vaak lastig te realiseren, doordat ze ruimte in beslag nemen in de woning en buitenshuis. Leidingen van een warmtenet liggen daarentegen ondergronds.
  • De kosten voor de eindverbruiker zijn bij all-electric-warmtepompen veel onvoorspelbaarder, te wijten aan fluctuerende energieprijzen.
  • Hoe langer het duurt voor warmtenetten grootschalig toegepast worden, des te slechter wordt de businesscase, omdat potentiële klanten in de tussentijd voor individuele oplossingen kiezen.
  • Het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) gaat ook gelden voor de gebouwde omgeving. Dat maakt élke duurzame warmteoplossing goedkoper dan een CV-ketel op aardgas.
  • Het opschalen van de uitvoeringscapaciteit van warmtenetten vraagt extra aandacht. Momenteel worden slechts zo'n 15.000 woningen per jaar op warmtenetten aangesloten. Er is een strategisch plan nodig om de realisatie van warmtenetten vlot, duurzaam en betaalbaar op te schalen. Bouwend Nederland zal zich hiervoor blijven inzetten.


Lees het onderzoek van Berenschot

Hein-Bert Schurink
Adviseur Warmte- en Watertransitie - Vakgroep ONG
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.