Logo Bouwend Nederland

Limburg organiseert waardevolle kennismaking met Statenleden

Vrijdag 3 februari 2023

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023 organiseren we diverse kansen voor (aankomende) Statenleden om kennis te maken met de bouw en infra. Donderdag 2 februari organiseerde onze Limburgse afdeling een bijeenkomst om met kandidaten te praten over de grote opgaven in de sector.

Zeven verschillende politieke partijen waren aanwezig. Dat waren Stephan Satijn (VVD), Aleida Berghorst (PvdA), Michael Theuns (CDA), Mirjam Depondt (CDA), Japhet Stone (D66), Raimond Franssen (Lokaal Limburg), Duncan Zeedzen (BBB), Cor Driessen (BBB), Sven de Loijer (BBB), Eugene Heijnen (BBB) en Roel Westhoff (BVNL). Provinciale politici nemen steeds vaker belangrijke besluiten die wij als sector vervolgens moeten omzetten in acties. We hebben elkaar nodig om de kansen te verzilveren en de uitdagingen op te lossen. Waar anders konden we beter samenkomen dan waar het allemaal begint: het opleiden van de vakmensen van de toekomst, oftewel bij Bouwmensen Limburg in Beek.

Samenwerken biedt kansen

Na een introductie over de landelijke ontwikkelingen in de sector door Joep Rats, onze directeur beleid en vereniging, gaf de directie van Bouwmensen de aanwezigen inzicht in de opleidingsstructuur en de samenwerkingsverbanden die er reeds lopen met de provincie. Aansluitend werden de kandidaten rondgeleid door het opleidingsbedrijf en kwam een van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden aan bod: Techniekcoalitie Limburg. De Techniekcoalitie maakt het voor aannemers mogelijk en draagt bij aan het opleiden van hybridetechniekopleiders. Ook werd stilgestaan bij virtueel leren en innovatie in de sector, een belangrijk onderdeel in de werving voor generatie Z.

Regionale bouweconomie

Samen met het EIB gaven we de kandidaat-Statenleden inzicht in de regionale bouweconomie en Limburgse uitdagingen. Zo moeten we de productie van woningbouw op gang houden en zou er naast binnenstedelijk bouwen ook gekeken moeten worden naar kleine groene locaties. Er zijn investeringen in infrastructuur nodig om werkzaamheden in onderhoud en vervanging en renovatie op gang te krijgen. De hulp van de provincie is nodig om de verduurzaming van de gebouwde omgeving verder te brengen. Ook zullen we samen de sector aantrekkelijk moeten blijven maken om de instroom op peil te houden.

Conclusie?

Er was een goede mix van partijen en er was er oprechte interesse en aandacht voor de sector. Samen voerden we een prettig gesprek en gaven kandidaten aan verder te willen meedenken in de opgave waar we voor staan. Het was fijn te merken dat iedereen samen aan de lat wilt staan voor een leefbaar en betaalbaar woonklimaat in Limburg. We zetten samen onze schouders eronder!

Beatrice Dormans
Adviseur Markt & Overheid regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.