Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Rwu index 1991 stopt per 1 januari 2025

RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Woensdag 1 mei 2024

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Aan deze keuze ging de afgelopen anderhalf jaar uitgebreid onderzoek vooraf. Anno 2023 zijn er meerdere indices beschikbaar die beter aansluiten op de praktijk. Mede daarom worden andere indices zoals die van BDB, MBK en het CBS gebruikt.

Vergelijking RWU 1991 en CBS

Via onderstaande link zie je een tabel met een vergelijking van de RWU-index 1991 met de CBS Inputprijsindex bouwkosten woningbouw (loon en materiaal) om aan te tonen dat er weinig verschil is.

Bekijk de tabel.

Geleidelijke uitfasering als overgangsperiode

Het komende jaar kunnen bedrijven en opdrachtgevers die RWU 1991 gebruiken zich oriënteren op een alternatief. Mocht je hulp nodig hebben, zoek dan contact met onze afdeling Advies of 079-3252250. Voor meer informatie over de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw en de RWU 1991 klik je hier.

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 31 mei 2024
In Breda kan het: in 100 dagen samen een gebiedsvisie opstellen

Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen moeten er in de komende jaren honderdduizenden woningen bij worden gebouwd. Daarmee staan gemeenten en provincies voor een enorme opgave. In Breda werkten de gemeente en bouwpartners Maas-Jacobs Groep en Nederlandse Bouw Unie (NBU) intensief samen tijdens de voorbereidingen van Blossem. In 100 dagen stelden zij samen een gebiedsperspectief op, na nog eens 6 maanden lag er een ontwikkelvisie voor 615 nieuwe woningen.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.