Logo Bouwend Nederland

Met opsporingsmethoden voor vleermuizen jaarrond isoleren

Dinsdag 30 april 2024

De uitspraak van de Raad van State over isolatiewerkzaamheden en de Wet natuurbescherming heeft geleid tot onzekerheid bij huiseigenaren, gemeenten en isolatiebedrijven over wat wel en niet is toegestaan. Bouwend Nederland roept samen met de NVDE en VENIN op tot een versnelde ontwikkeling en validatie van opsporingsmethoden voor vleermuizen. Uit onderzoek van W/E Adviseurs blijkt dat met nieuwe opsporingsmethoden het aantal te isoleren woningen aanzienlijk kan toenemen.

Onderzoek en validatie van innovatieve opsporingsmethoden is onderdeel van de aanpak natuurvriendelijk isoleren, zoals aangekondigd door de ministeries BZK en LNV.

De huidige, tijdelijke werkwijze gaat ervan uit dat er in elke woning potentieel vleermuizen aanwezig zijn. De woningen worden niet vooraf onderzocht. Daarom moeten bedrijven overal werken met een natuurkalender: de spouwmuur moet vooraf (in de aangegeven maanden) vleermuisvrij worden gemaakt, waarna vaak pas maanden later kan worden geïsoleerd.

Het werken volgens een natuurkalender zorgt ervoor dat isolatiebedrijven veel minder (spouwmuur)isolatiewerkzaamheden kunnen verrichten. Dat is niet logisch en belemmert de isolatieopgave behoorlijk, stellen de NVDE en bouwpartners.

Bij innovatieve opsporingsmethoden als eDNA worden sporen van vleermuizen en andere dieren in de spouwmuur opgespoord. Als er sporen zijn, dan werkt het isolatiebedrijf volgens de tijdelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Zo niet, dan kunnen de werkzaamheden meteen plaatsvinden.

Bewoners besparen, de energietransitie kan door

W/E adviseurs berekende dat bij het werken met een natuurkalender ongeveer 200.000 woningen kunnen worden geïsoleerd tot 2030 in plaats van de 550.000 waar eerder op werd gerekend. Als het werken met een gevalideerde opsporingsmethode wordt toegestaan per 1 september, dan kunnen we bijna 138.000 woningen extra isoleren tot 2030. Dat is een besparing van €658 per huishouden per jaar en een substantiële reductie in CO2-uitstoot. Bekijk het hele rapport.

Vertraging ook funest voor behoud vakmanschap

Het Nationaal Isolatieprogramma heeft als doel om tot en met 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (energielabel E, F en G).  Het programma zou voor een meer voorspelbare ‘verbouwstroom’ voor isolatiebedrijven gaan zorgen, waardoor deze bedrijven ook konden opschalen. In plaats daarvan is nu sprake van een forse vertraging door de werkwijze rond natuurvriendelijk isoleren. Isolatiebedrijven moeten personeel ontslaan, kiezen ervoor om andere bedrijfsactiviteiten uit te voeren, richten zich op het buitenland of gaan zelfs failliet. Crises in het verleden laten zien dat personeel dat noodgedwongen vertrekt uit de sector, niet meer snel terugkomt. 

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.