Logo Bouwend Nederland

Monumentenglas: Kantonrechter erkent enkelglas als gebrek

Vrijdag 16 februari 2024

Een baanbrekende rechterlijke uitspraak breekt een lans voor het vervangen van enkel glas door monumentenglas. De kantonrechter Amsterdam heeft een huurder van een 17eeuws pand in het gelijk gesteld die het enkelglas vervangen wil hebben.

De rechter erkent dat een groot energielek in een woning anno 2024 niet meer normaal is. Een verhuurder is wettelijk verplicht een huurder goed woongenot te verschaffen. Slechte isolatie past daar niet meer in, vanwege de klimaatcrisis en de sterk gestegen kosten van energie. De zaak werd aangespannen door een huurder in Amsterdam centrum, ondersteund door !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. ‘De verhuurder kan in beroep, maar is een stuk sneller en voordeliger klaar als hij het isolatieglas gewoon laat aanbrengen’, aldus de site van !WOON. Dat het hierbij om monumentenglas dient te gaan, vermeldt de site niet.

AT5: ‘woongenot beschadigd’

Ook AT5 maakt melding van deze bijzondere uitspraak. Op de site schrijft AT5 dat de bewoonster van pand zo’n last heeft van de kou dat haar woongenot is beschadigd. ‘Ze vroeg de beheerder daarom of haar huis beter geïsoleerd kon worden, inclusief ramen met dubbel glas. Dat kan, was het antwoord, maar dan moet ze er wel voor betalen door middel van een huurverhoging’, aldus de site.

 

De beheerder is volgens AT5 van mening dat het algemeen bekend is dat de isolatiekwaliteit van een monumentaal pand minder is dan van een nieuwbouwwoning en vindt de ondermaatste isolatie dan ook geen gebrek. Nogmaals de site: ‘Het beter isoleren van de woning zou dan neerkomen op een woningverbetering en daar betaalt de huurder zelf voor. Dat kun je niet afdwingen via de gebrekenregeling. Maar de kantonrechter is het hier niet mee eens. Dat de woning deel uitmaakt van een monument en uit de 17e eeuw komt, speelt bij de beoordeling over de aanwezigheid van enkel glas geen rol. “Allereerst niet nu in de woning inmiddels andere aanpassingen aan het comfort van deze tijd hebben plaatsgevonden. En de norm over welk huurgenot in het verleden verwacht mocht worden, niet de maatstaf voor vandaag meer kan zijn”, aldus de rechter op de site van AT5.

Nog veel enkelglas

Een miljoen woningen in Nederland hebben nog enkelglas, waarvan 100.000 in Amsterdam, aldus !WOON op haar site. ‘Het is een groot en onnodig energielek dat makkelijk en snel te verhelpen is. Vanwege de hoge energiekosten, de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het opheffen van de afhankelijkheid van gas en olie uit Rusland is dat lek niet uit te leggen. !WOON en ook de Woonbond pleiten al enkele jaren om enkelglas tot gebrek te bestempelen, waardoor het aanbrengen van isolatieglas aanzienlijk sneller zou gaan. Nu kunnen huurders wel het initiatief nemen en een voorstel aan de verhuurder doen, maar dat is bewerkelijk en duurt lang.’

 

‘Dit is een baanbrekende uitspraak’, zegt Ayelt de Wit van !WOON. ‘Een belangrijk signaal aan verhuurders: enkelglas is niet van deze tijd en kan echt niet meer. Elke woning hoort goede isolatie te hebben. Voor de mussen stoken is iets uit het verleden. Regel snel dubbelglas, zo moeilijk is het niet.’

Monumentenglas bij beschermd stadsgezicht

Dat is deels waar. Enkelglas kan je eenvoudig vervangen door HR++ isolatieglas. Maar als het om monumenten gaat, veelal beschermd stadsgezicht, is dat lastiger. Monumentale gevels mag je om te voorkomen dat je het aanzicht aantast niet van standaard isolatieglas voorzien. Monumentenglas biedt dan de oplossing. Het glas noem je ook wel monumentaal glas, restauratieglas, museumglas of klassiek glas. Het is de uitdaging dat het eruitziet als klassiek glas, met de zo kenmerkende welvingen van vensterglas, maar presteert als modern glas. Het dient dun genoeg te zijn zodat je het in bestaande kozijnen, oorspronkelijk bedoeld voor enkel glas, kunt plaatsen.

Hoe werkt monumentenglas?

Monumentenglas is gevuld met Argon gas, met Krypton als alternatief. In combinatie met een warmtereflecterende coating behaalt het glas zo een betere isolatiewaarde. Enkelglas heeft een isolatiewaarde van 5,8 W/m2K. Dit is een mate voor het warmteverlies: dus hoe lager de waarde hoe beter het is. Gewoon dubbelglas halveert het verlies, maar HR++ is wel vijf keer beter. Dit isolatieglas komt uit op 1,2 tot 1,0 W/m2K. Monumentenglas haalt die waarde niet maar isoleert met 1,8 W/m2K ruim drie keer beter dan enkelglas.

Vacuümglas als monumentenglas

Wanneer de bestaande kozijnen geen nieuw glas toelaten, of het bestaande glas te waardevol is, zijn achter- of voorzetramen een optie. Maar er zijn meer opties. Een recent alternatief voor monumentenglas is vacuümglas. Dit innovatieve glas is ongeveer 8 millimeter dik. Dat is ongeveer de helft van de dikte van HR++ glas. Maar vacuümglas isoleert minstens zo goed als triple glas met waardes vanaf 0,7 W/m2K en lager. Vanwege de beperkte dikte kun je het eenvoudiger in bestaande (monumentale) kozijnen plaatsen. Het glas dient als het om monumenten gaat, dan wel gelamineerd te zijn om de uitstraling van vensterglas met welvingen te krijgen.

Wat doet !WOON?

!WOON geeft Amsterdamse bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. ‘We zijn er voor huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.’

Irene Taal
Secretaresse vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 17 mei 2024
Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2023?

In 2023 werd er ruim 85.000 ton vlakglasafval door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. Dit vlakglasafval bestaat, naast glas, uit allerlei andere materialen die aan dit glas zijn toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium afstandshouders in isolatieglas of pvb folie in gelaagd glas. In de recycling worden deze materialen zoveel mogelijk apart gehouden, zodat ook deze weer hergebruikt kunnen worden. Helaas vinden we meer dan alleen dit soort aan glas gelinkte materialen: keramisch glas en bouw- en sloopval zijn daarvan enkele voorbeelden.

Dinsdag 14 mei 2024
Vakgroep GLAS stelt glaswand beschikbaar voor evenementen

Hoe val je als glasbedrijf extra op bij jongeren die voor de keuze staan om een vak te kiezen? Niet met een PowerPointpresentatie, maar met iets origineels, actiefs en spannends. We hebben een glaswand die overal kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan open dagen van scholen en beurzen. Het is de ultieme test van kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Wie kan het langst blijven hangen en claimt de overwinning?

Maandag 15 april 2024
Glasbedrijven herstellen voor KWF kosteloos vernielde gedenkplaten

Vorig jaar juni trof de boswachter van het Wilhelminabos bij Dronten een ravage aan; 65 van de 67 gedenkplaten waren vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Eind mei 2024 worden de glazen monumenten kosteloos hersteld door Nissink Business Glass, Steinfort Glas en IJsselglas. We spraken Robert Nissink over deze mooie actie.