Logo Bouwend Nederland

MultiWaterWerk realiseert betere sluizen door standaardisering

Dinsdag 8 augustus 2023

Veel van de schutsluizen voor de scheepvaart bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, of beschikken vanwege het toenemende scheepvaartverkeer niet meer over voldoende schutcapaciteit. Het programma MultiWaterWerk van Rijkswaterstaat gebruikt standaardisatie bij sluizen om deze vervangingsopgave zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

MWW werkt aan slimme oplossingen voor sluisonderdelen die niet eenmaal, maar vaker toepasbaar zijn. Denk aan standaard sluisdeuren. Niet voor elk sluisonderdeel is standaardisatie nodig of zinvol. Voor bepaalde onderdelen worden alleen een paar eigenschapseisen of functionele eisen gesteld en is de vorm verder vrij. Soms zijn de eisen gedetailleerder, bijvoorbeeld bij onderdelen die van groot belang zijn voor de beschikbaarheid.

Beheer, beheersbaarheid en beschikbaarheid

Harry Lammeretz, Projectmanager MultiWaterWerken GPO bij Rijkswaterstaat (RWS), ziet er de voordelen van: "Bij elke sluis die we tot nu toe bouwden of renoveerden, ontstonden er nieuwe oplossingen voor dezelfde problemen. Sommige daarvan zijn heel goed, maar er zijn er ook waar we minder te tevreden over zijn. Bovendien komt al dat maatwerk het beheer, de beheersbaarheid en ook de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede – nieuwe onderdelen zijn dan niet zomaar te krijgen". Door maten te standaardiseren zijn onderdelen onderling uitwisselbaar. Ook moeten de nieuwe standaarden kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat.

Betere specificaties

Om de besturing van sluizen te specificeren, zet MWW Synthesis Based Engineering in. Modellen genereren automatisch besturingssoftware, als basis voor specificaties. Ook worden er simulaties mee gemaakt. Lammeretz: "Door operators - nog vóór je de markt opgaat - daarmee te laten werken, kom je tot een model waarmee ze tevreden zijn en vraag je dus het juiste uit". De specificatie van de besturing voor het VenR-project Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever is als eerste op deze wijze tot stand gekomen.

Toeleveranciers van onderdelen die bij sluizen worden toegepast, zullen vanaf 2023 in bepaalde gevallen met de nieuwe specificaties aan de slag moeten. Voor meer informatie kun je je wenden tot Harry Lammeretz. Wil je als mkb-ondernemer in de 'topsector Water' samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling je wellicht verder helpen.

Meer lezen uit deze serie?

Dit artikel is onderdeel van een reeks van vijf artikelen. Lees via deze links ook:

Afbeelding via Rijkswaterstaat/Vimeo

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.