Logo Bouwend Nederland

Nieuwe samenstelling directie Bouwend Nederland

Maandag 17 juli 2023

Het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland heeft Kathelijne Koster, Niels Wensing en Jelmer Alberts benoemd tot directieleden. Zij vormen samen met Algemeen directeur Fries Heinis de nieuwe directie van de bureauorganisatie van Bouwend Nederland.

Van links naar rechts: Jelmer Alberts, Fries Heinis, Kathelijne Koster, Niels Wensing.

Nieuwe directieleden

Kathelijne Koster en Niels Wensing starten op 1 augustus als respectievelijk directeur bedrijfsvoering en directeur dienstverlening. Per 1 september begint Jelmer Alberts als directeur belangenbehartiging.

Kathelijne Koster en Niels Wensing zijn al werkzaam bij Bouwend Nederland. Kathelijne als manager meerjarenprogramma's en Niels als manager communicatie. Jelmer Alberts is op dit moment lid van het managementteam van FME, de branchevereniging voor de Nederlandse technologische industrie.

Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland: "Het bestuur van Bouwend Nederland ziet met de komst van Kathelijne, Niels en Jelmer een gemotiveerd en ervaren team dat bekwaam leiding geeft aan de bureauorganisatie. Met alle medewerkers zorgen ze er onder leiding van Fries Heinis voor dat de ruim 4.500 leden van Bouwend Nederland op moderne en professionele wijze worden ondersteund."

Fries Heinis
Algemeen directeur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.