Logo Bouwend Nederland

Nieuwe tweejarige cao voor bouw en infra

Woensdag 12 mei 2021

De vakbonden en werkgevers bereikten gisteren een onderhandelingsresultaat in de cao Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden van de bonden en werkgeversorganisaties voorgelegd. Zij kunnen tot en met 27 mei aangeven of ze akkoord gaan met het voorstel.

Ondanks de onzekere vooruitzichten voor de sector door corona en stikstof vinden de werkgevers en de bonden het belangrijk om goede afspraken te maken voor de toekomst. De looptijd van twee jaar stelt werkgevers en werknemers ook in staat de gemaakte afspraken zorgvuldig uit te werken en in te voeren tijdens de looptijd van de cao. De cao Bouw & Infra geldt voor 110.000 mensen.

Gijs Lokhorst, CNV Vakmensen: "Ik ben blij dat wij afspraken hebben kunnen maken over instroom en het behoud van vakkrachten en het blijven ontwikkelen van werknemers in onze sector. Dat zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt".

Stimuleren scholing

Werknemers krijgen een diplomabonus van €2500 bruto bij het behalen van een BBL 2-, BBL 3- of BBL 4-opleiding. Deze bonus wordt betaald vanuit het eigen vermogen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Hiermee wordt scholing gestimuleerd. Verder wordt de duur voor het aanbieden van het aantal bepaalde tijdscontracten in lijn gebracht met de wet. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor de werkgever om mensen in dienst te nemen.

George Raessens, voorman van de werkgeversdelegatie en vice-voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland: "Met deze tweejarige cao kan de bouw en infra blijven doorbouwen aan de belangrijke en dringende maatschappelijke opgaven van ons land. Meer woningbouw, het verduurzamen en klimaatbestendig maken van onze gebouwde omgeving en een betere mobiliteit. Deze cao biedt perspectief voor werkgevers én werknemers".

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

De cao-lonen worden gedurende de looptijd van de cao met 4,5% verhoogd in twee stappen. Per 1 augustus 2021 krijgen werknemers er 1,5% bij en per 1 januari 2022 worden de lonen met 3% verhoogd. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1%. Die wordt uitgekeerd in december 2021.

Zwaarwerkregeling en regeling uitzendkrachten

Cao-partijen hebben een afspraak gemaakt over UTA medewerkers en de zwaarwerkregeling. UTA-medewerkers die een tijd als bouwplaatsmedewerker hebben gewerkt kunnen gebruik maken van de zwaarwerkregeling. Crombeen: "Ik ben blij dat de zwaarwerkregeling voor een deel van het kantoorpersoneel beschikbaar komt". Daarnaast krijgen uitzendkrachten het recht op dezelfde reiskostenvergoeding als hun collega's die onder de cao Bouw & Infra vallen. Werkgevers die oudere uitzendkrachten aannemen krijgen bovendien een bonus van €5500 bruto.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.