Logo Bouwend Nederland

Omgevingswet en Wkb gaan in per 1 januari 2024

Dinsdag 14 maart 2023

De kogel is door de kerk: op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 definitief in werking treden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren via private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in, als eerste voor eenvoudigere bouwprojecten.

Vergunningaanvragen en vergunningchecks lopen vanaf 1 januari 2024 via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bouwend Nederland test al enige tijd met een aantal leden de werkbaarheid van het DSO. In de periode richting inwerkingtreding zullen wij onze voorlichting intensiveren en praktische tools ter beschikking stellen.

Themapagina Wkb

De Omgevingswet en de Wkb zijn aan elkaar gekoppeld. Veel bedrijven hebben al een proefproject gedaan om te ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt en wat het voor de eigen bedrijfsvoering betekent. Daar is ook subsidie voor beschikbaar of een korting op de leges. Leden die nog niet zijn begonnen met de voorbereidingen, hebben nu nog ruim een half jaar om een proefproject te doen. 

Meer informatie is te vinden op de themapagina Wkb.

Deze pagina wordt de komende weken verder uitgebreid met onder andere diverse modelcontracten en modelbrieven. Houd onze berichtgeving in de gaten.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.