Logo Bouwend Nederland

Opnieuw mooie woorden, maar het blijft wachten op de resultaten!

Dinsdag 19 september 2023

De koning sprak vandaag net als voorgaande jaren mooie woorden in de troonrede. De intenties die de regering daarin uitspreekt zijn, net als in vorige jaren, prachtig. Maar helaas bieden ze onvoldoende oplossingen voor de problemen van ons land. Te veel mensen hebben geen passende woning, duurzaam opgewekte energie kan niet op het net en bereikbaarheid staat onder druk.

Reactie op BNR nieuwsradio

20 september: beluister de reactie van Arno Visser op BNR Nieuwsradio op Prinsjesdag.

Luister hier naar het fragment

Minder praten en meer doen

Als we de goede en betaalbare huizen willen bouwen, als we ons elektriciteitsnet willen versterken om zo de klimaatdoelen te halen, en als we de infrastructuur veilig willen houden dan moet het kabinet vooral overgaan tot uitvoering. Dus minder praten en meer doen.  

De focus moet liggen op de uitvoer van woningbouwplannen in plaats van op regels die de bouw van nieuwe huizen belemmeren. Investeer in de renovatie en het onderhoud van onze infrastructuur. 

En laten we doorgaan met de Aanpak Piekbelasting om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Dat schept ruimte om de nieuwe huizen te bouwen, onze energievoorziening te verduurzamen en om Nederland veilig en bereikbaar te houden.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.