Logo Bouwend Nederland

Per 1 oktober melden afwijkende situatie alleen mogelijk via viewer

Woensdag 27 september 2023

Vanaf 1 oktober 2023 is het terugmelden van een afwijkende situatie alleen nog maar mogelijk via een KLIC-viewer. Het webformulier op de Kadasterwebsite is vanaf die datum niet meer beschikbaar. Daarnaast is er een ander proces afgesproken wanneer een net niet is gevonden, terwijl deze wel op de verstrekte KLIC-levering staat. Deze twee wijzigingen zijn besloten in het KLIC Gebruikers Overleg (KGO), waar de hele graafketen is vertegenwoordigd. Lees verder voor meer informatie.

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de liggingsinformatie, KLIC melding, zou moeten liggen. Of vindt je een netwerk dat niet staat vermeld in de beschikbare informatie. Bij het lokaliseren in de voorbereidingsfase en tijdens de uitvoering kan dit worden geconstateerd. Dit zijn afwijkende situaties. Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) moet de grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden.

Wanneer melden van een afwijkende situatie

Je meldt een afwijkende situatie of afwijkende ligging bij het Kadaster, vanaf 1 oktober 2023 via een KLIC-viewer, als:

  • De daadwerkelijke ligging meer dan 1 meter horizontaal afwijkt van de theoretische ligging. De Wibon verplicht op basis van artikel 19, om deze zogenaamde afwijkende ligging direct te melden bij het Kadaster;
  • Je een net aantreft dat niet vermeld staat op de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie. De Wibon verplicht op basis van artikel 20, om deze afwijkende situatie direct te melden bij het Kadaster.
  • Het gaat altijd om een verschil tussen de gegevens van de geleverde KLIC-melding en de daadwerkelijke situatie in de grond. Een melding afwijkende situatie is dus altijd gerelateerd aan een KLIC-melding. Bij het terugmelden van een afwijkende situatie via een viewer blijft het mogelijk bijlages toe te voegen.

Wat te doen bij een niet gevonden net

Wanneer je een net niet vindt in het zoekgebied, terwijl deze wel op de verstrekte KLIC-levering staat, volg dan de volgende stappen volgens CROW500 kennisdeel 3, Lokaliseren van kabels en leidingen:

  • Zoek verder tot 1 meter aan weerszijden van de theoretische ligging, ook wanneer daarmee de grens buiten het zoekgebied van de grondroering komt, of;
  • Neem contact op met de netbeheerder. De netbeheerder komt met een passende oplossing om de grondroering uit te kunnen voeren. Het kan nodig zijn dat de netbeheerder de kabel of leiding lokaliseert, of;
  • Werk net als in een risicogebied zoals omschreven in de CROW500.

Het is erg belangrijk om als graafketen extra inspanning te leveren wanneer een kabel of leiding niet direct wordt gevonden binnen het zoekgebied. In dat geval is het verstandig om actief verder te zoeken. Het kan namelijk zijn dat de kabel of leiding buiten het zoekgebied ligt, mogelijk op een grotere diepte. Betrek de netbeheerder bij deze zoekactie. De netbeheerder kan extra informatie verstrekken en ondersteuning bieden. Als ook deze stappen geen resultaat opleveren, moet je werken volgens de voorschriften voor het graven in het zogenaamde risicogebied.
Het is niet wettelijk verplicht om een niet gevonden net te melden bij het Kadaster.

Ledenvoordeel

GOconnectIT is één van de ledenvoordelen waarvan je gebruik kunt maken als lid van Bouwend Nederland. Met de toegankelijke KLIC-oplossingen van GOconnectIT heb je de tools bij de hand om KLIC-meldingen aan te vragen en nu ook een afwijkende situatie makkelijker terug te melden. Om de verplichte melding van een afwijkende situatie makkelijker te maken, heeft GOconnectIT de Klic Altijd en Overal Service uitgebreid met extra functionaliteit. Met de Klic-App kunnen gebruikers in het veld snel en eenvoudig een afwijkende situatie registreren. Op kantoor is de melding meteen beschikbaar in Klic-Beheer, waardoor je het direct kunt bewerken en doorzetten naar het Kadaster. Zo voldoe je moeiteloos aan de wet WIBON, werk je conform de CROW500 en heb je de afwijkende situatie juist afgehandeld. Benieuwd wat GOconnectIT voor je kunnen betekenen? Bekijk het ledenvoordeel!

Voor meer informatie kijk op de website van het Kadaster: Melden afwijkende situatie - Kadaster.nl zakelijk en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur: Melden afwijkende situatie/ligging | Publicatie | Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Bij vragen over het voorkomen van graafschades, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.