Logo Bouwend Nederland

Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

Donderdag 16 mei 2024

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Podcastserie Expeditie Energie

In deze tweede aflevering van Expeditie Energie bespreken Tjalling de Vries, Afdelingshoofd Energietransitie in de Gebouwde Omgeving bij het ministerie van BZK, en Robert Crabbendam, business manager bij HVC, wat er komt kijken bij een publiek warmtebedrijf. HVC staat voor huisvuilcentrale. Dit is van oorsprong een afvalbedrijf en is nu ook een 100 % publiek warmtebedrijf.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) stelt vragen over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en hoe de verschillende belangen behartigd kunnen worden.

Deze podcastserie is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify

Waarom deze podcast

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving werkt Bouwend Nederland hieraan mee, net als: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Aedes, Techniek Nederland en Energie Nederland.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.

Dinsdag 7 mei 2024
Van Werven: 'Steeds meer machinisten vragen om emissieloos'

Van Werven is al in staat om een grondverzetwerk volledig emissievrij uit te voeren. Volgens directeur infra Harry Hertsenberg kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers de expertise van hun onderaannemers nog beter benutten. Langjarige contracten bieden daar de ruimte voor. Hij is trots op de nieuwe richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel die KOMAT ontwikkelt en op zijn medewerkers die emissievrij werken omarmen.