Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Nieuws
 3. Programma van eisen frisse scholen 2021

Programma van Eisen Frisse Scholen 2021

Vrijdag 16 juli 2021

Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021.

Met het PvE kunt u:

 • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
 • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
 • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
 • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
 • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

 

Met de door u geformuleerde eisen stapt u op de ontwerpers en bouwers af. U bepaart kosten door uw eisen vroeg duidelijk te hebben.

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: u kiest zelf welke eisen u opneemt en op welk niveau. U kunt kiezen uit 3 ambitieniveaus:

 • klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
 • klasse B (goed)
 • klasse A (uitmuntend)

 

Programma van Eisen Frisse Scholen 2021

Bron: www.rvo.nl

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager Vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 juli 2024
Rekentool extra voorwaarden TOjuli beschikbaar

Sinds deze maand gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan niet meer volstaan met het vinkje ‘actieve koeling’ binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Via de website van RVO kan je een rekentool aanvragen voor de vereenvoudigde berekening van de koelcapaciteit.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.