Logo Bouwend Nederland

Raad van State: uitgebreider onderzoek naar vleermuizen bij na-isolatie van woningen

Woensdag 2 augustus 2023

Bij het na-isoleren van gevels moet de eigenaar van één of meerdere woningen eerst onderzoek (laten) doen naar beschermde soorten zoals vleermuizen, die in de spouw kunnen leven. Vandaag heeft de Raad van State geoordeeld dat één van de meest toegepaste onderzoeksmethoden niet voldoet aan de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming. Het bedrijf in kwestie deed haar onderzoek naar soorten vooral door middel van endoscopisch onderzoek, waarbij met een camera in één of meerdere spouwmuren wordt gekeken.

De provincie Utrecht was van mening dat deze methode onvoldoende zekerheid biedt en dat het bedrijf meer ecologisch onderzoek moest doen. Zowel de Rechtbank als de Raad van State hebben de provincie gelijk gegeven. Dat betekent dat voor na-isoleren van woningen uitgebreider onderzoek moet worden gedaan naar vleermuizen dan enkel endoscopisch onderzoek. De Raad van State concludeert dat er sinds 2019 nieuwere en uitgebreidere methodes bestaan om onderzoek naar vleermuizen in spouwmuren te doen. Helaas concludeert de Raad van State niet of die methodes wél voldoen aan de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming, omdat die methodes in deze procedure niet zijn aangevochten.

De kans dat na-isoleren, zeker voor individuele woningeigenaren, duurder wordt door een toename van de onderzoekslasten is groot. De Raad van State ziet het spanningsveld tussen de wens tot verduurzaming enerzijds en soortenbescherming anderzijds, maar ziet geen ruimte om een andere uitspraak dan deze te doen.

Martijn Verwoerd
beleidsadviseur publiekrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.