Logo Bouwend Nederland

regiomanager regio randstad-noord

Donderdag 21 september 2023

Met de ondertekening van het Doorbouwakkoord Amsterdam hebben Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN, AFWC, Vastgoedbelang en de gemeente Amsterdam donderdag 21 september benadrukt dat ze zich collectief willen inzetten om woningbouwprojecten te laten doorgaan en de stad betaalbaar, duurzaam en leefbaar te houden. Martin Eman, voorzitter van de afdeling Amsterdam, zette namens Bouwend Nederland zijn handtekening onder het akkoord.

Heel toepasselijk vond de ondertekening van het Doorbouwakkoord Amsterdam vond plaats op een woningbouwproject: Crossroads, vlak bij station Sloterdijk. En ook niet geheel toevallig werden donderdag 21 september vrijwel tegelijkertijd de woningbouwcijfers van de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Op driekwart van het jaar zijn er 2400 woning gebouwd, terwijl het doel voor dit jaar 7500 woningen is. De cijfers onderstrepen waarom corporaties, bouwers, ontwikkelaars en gemeente hebben afgesproken om er alles aan te doen om op korte termijn te blijven doorbouwen en op de lange termijn structureel een bijdrage te leveren aan de toekomst van Amsterdam.  

Martin Eman en Reinier van Dantzig, Wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling

Belemmeringen wegnemen

Veel redenen dat de woningbouw zo moeizaam verloopt liggen buiten de invloedssfeer van de ondertekenaars. Denk aan de rentestijging, de oorlog en de prijsstijgingen van bouwmaterialen die daar het gevolg van zijn, de aanpassingen van de wetgeving voor verhuur. Maar er zijn op projectniveau ook voldoende zaken waar wél wat aan gedaan kan worden. Zo kunnen bovenwettelijke eisen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid worden geschrapt, grondprijzen kunnen naar beneden worden bijgesteld, wantrouwen kan worden weggenomen door transparant te zijn over bouwkosten en winstmarges. Deze en andere afspraken zijn in het Doorbouwakkoord Amsterdam opgenomen.

Vertrouwen in succes

Bouwend Nederland heeft er vertrouwen dat het Doorbouwakkoord vruchten zal afwerpen. Er is immers genoeg plancapaciteit en genoeg ruimte in Amsterdam om te bouwen. Het is puur een kwestie van belemmeringen wegnemen en de plannen uitvoeren, en dat is precies waarvoor de betrokken partijen met hun handtekening hebben afgesproken zich te zullen inzetten.

Jan Overtoom
regiomanager regio randstad-noord

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.