Logo Bouwend Nederland

Rensing Bouw gedijt goed op jong bloed

Maandag 10 januari 2022

Jongeren willen alleen maar achter de computer werken? Onzin, vindt Wilco Rensing. Het is juist mede door de continue instroom van enthousiaste leerlingen dat Rensing Bouw uit Lichtenvoorde gestaag groeit. De samenwerking met Sterk Beroepsonderwijs Achterhoek/Twente is daar niet vreemd aan.

Vijftien jaar geleden begon Wilco Rensing voor zichzelf in de bouw. Gestart met onderhoud en renovatie voor particuliere opdrachtgevers doet zijn bedrijf inmiddels ook grote renovatieprojecten en nieuwbouw vanuit eigen ontwikkeling. En van zelfstandige zonder personeel is hij gegroeid tot werkgever van vijftien mensen. "Een groei van één medewerker per jaar dus", lacht de ondernemende bouwer. De eerste, Barry Verhoeven, kwam er 13 jaar geleden vanuit de bouwopleiding bij. De allround timmerman is via niveau 2 en 3 doorgegroeid naar voorman en leermeester. Van de medewerkers die na hem kwamen heeft het merendeel een link met Scholengemeenschap Marianum en/of Sterk Beroepsonderwijs waarin de vmbo uit Lichtenvoorde samenwerkt met het Assink lyceum uit Neede en het Staring college uit Borculo. "Die samenwerking is vooral gericht op Sterk Techniekonderwijs", zegt Walter Toebes, docent techniek en PI aan het Marianum. Hij is tevens stagecoördinator en -begeleider. "Wat we doen is samenwerking zoeken met bedrijven zoals Rensing Bouw om leerlingen de mogelijkheid voor hybride leren te geven. Dan leren ze dus niet alleen op school maar gaan ze een dag in de week naar een bedrijf om daar in de praktijk dingen te doen die we op school niet kunnen aanbieden."

Niet voor de rotklusjes

Onderdeel van het hybride model is ook dat vooraf met het bedrijf wordt overlegd of het de leerdoelen kan bieden die de leerling moet halen. De leerling moet er tijdens de stage ook écht mee aan het werk en aan de hand van foto’s, filmpjes en teksten laten zien dat hij of zij die leerdoelen heeft gehaald. Vrijblijvend is zo’n stage dus zeker niet. Toebes: "Ik zeg ook altijd tegen de bedrijven dat ze er geen werknemer bij krijgen maar een leerling waar je tijd en mankracht in moet investeren om er een geïnteresseerd timmerman van te maken." Voor Rensing is dat logisch. "We willen elke leerling tot zijn of haar recht laten komen. Dus niet alleen de rotklusjes laten doen maar ze zoveel mogelijk laten meedraaien. Dus ze gaan bij voorkeur met een leermeester mee, of met twee allrounders, dan leren ze écht wat." Groot pluspunt van werken met leermeesters vindt hij dat leerlingen ook iets meekrijgen van de maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden. "Het is toch geweldig als zo’n jongen van veertien aan zo’n leermeester ziet dat je door een baan in de bouw in staat kunt zijn om je eigen huis te kopen en het zelf helemaal te verbouwen en af te bouwen?"

Oriënteren op de toekomst

De bouw is niet de enige richting die de leerlingen via Sterk Beroepsonderwijs kunnen kiezen, maakt Toebes duidelijk. "VMBO heeft de taak om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Het is dus zaak om ze al in groep 7 en 8  van de basisschool en zeker in de onderbouw van het vmbo, klas 1 en 2 dus, de kans te geven zich breed te oriënteren. Dan kunnen ze een goede keuze maken voor de richting die ze in de bovenbouw willen volgen en een eventuele vervolgopleiding." Toebes merkt dat ouders vaak tegen hun kinderen zeggen dat ze wel beter kunnen dan vmbo en dat ze ze liever naar MAVO of HAVO zien gaan. "Mijn ervaring is echter dat als je kinderen met het hart laat kiezen, ze vaak voor andere richtingen gaan: de zorg of techniek. En waarom ook niet? Vanuit vmbo kun je ook goed doorstromen naar een MBO en verder."

Goede ervaringen

Rensing heeft zelf niet die ervaring met overambitieuze ouders. "Integendeel. Ik kreeg op de basisschool een HAVO-advies maar wilde liever naar de LTS. Dat hebben mijn ouders me laten doen en daar hebben zij en ik geen spijt van gehad. Ik heb op die school dingen geleerd die ik nu nog dagelijks gebruik. En na de LTS heb ik MTS en HTS gedaan. Misschien omdat ik zelf die weg met stages en alles erbij heb afgelegd, dat ik nu zo graag met leerlingen werk." Het resultaat is er; het merendeel van zijn medewerkers heeft via een stage of leerwerkplek voor het eerst kennis gemaakt met Rensing Bouw B.V.

  • Stephanie Tjioe liep ooit via Saxion Hogeschool Enschede stage bij Rensing Bouw en doet sinds 2021 de calculatie/werkvoorbereiding.
  • All-round timmerman Kevin Wopereis, inmiddels acht jaar in vaste dienst bij Rensing Bouw B.V., kwam via de bouwopleiding bij het bedrijf en is via niveau 2 en 3 doorgegroeid naar voorman en leermeester.
  • Joey Verhoeven kwam via de bouwopleiding, is doorgestroomd naar voorman en gaat de opleiding tot leermeester volgen vanaf 2022. De allround timmerman is nu 4 jaar in vaste dienst. Meewerkend uitvoerder Hans Stapelbroek deed eerst het Marianum, vervolgens de bouwopleiding en is sinds 2020 werkzaam bij Rensing Bouw B.V.
  • Ook metselaar Roel Reukers deed eerst het Marianum en vervolgens de bouwopleiding en is inmiddels 6 jaar in vaste dienst.
  • Ramon Nierkes liep via het Graafschap college stage bij Rensing Bouw B.V. en voert naast de opleiding nog steeds werkzaamheden uit voor het bedrijf.
  • En met Joel Paijers, Daan Huis in ’t Veld, Kevin ten Have en Timo Boesveld heeft Rensing Bouw nu al vier leerlingen die via Sterk Beroepsonderwijs naar de bouwopleiding zijn geleid.

Er kan nog meer bij

"Voor alle duidelijkheid, we zijn geen maatschappelijk werker of opleidingsinstituut, maar een modern bouwbedrijf dat kwalitatief goed werkt levert; van verbouw en renovatie tot en met nieuwbouw vanuit eigen ontwikkeling", zegt Rensing. "Werken met jongeren en leerlingen doen we in de eerste plaats voor ons eigen bedrijf; om het personeelsbestand gezond te houden. Ik vind het belangrijk om jonge enthousiaste mensen in het bedrijf te hebben. Daarnaast geloof ik dat je een goede mix moet hebben tussen leerlingen en leermeesters en ik denk dat we die hebben." Dat de stages een extra belasting voor zijn medewerkers inhouden, realiseert hij zich terdege. "Zij moeten de begeleiding doen, dus als het te veel leerlingen worden, gaat het niet goed. Daarom zoek ik altijd meer leermeesters. We moeten soms een leerling teleurstellen omdat we simpelweg geen ruimte hebben om goede begeleiding te kunnen garanderen. Dat jongeren niet met hun handen willen werken en alleen maar achter de computer willen zitten geloof ik dus echt niet!"

Mayra Schoolen
Adviseur sociale zaken - Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 5 oktober 2023
Henri van der Kamp toegetreden tot dagelijks bestuur

Per 4 oktober is Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder Groep, toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Henri volgt Lennard Heij op en vertegenwoordigt de ledengroep bouw en infra groot. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming en kijken uit naar zijn bestuurlijke inzet.

Donderdag 5 oktober 2023
Nationaal Groeifonds reserveert €352 miljoen voor impuls techniekonderwijs

De urgentie om kinderen en jongeren – ongeacht hun schoolsoort, leerjaar, potentie, interesses en achtergrond – kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te geven is gehoord door het Nationaal Groeifonds. Het voorstel 'Investeren in het talent van de toekomst' heeft tot doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT tijdens schooltijd en in het curriculum.

Zondag 1 oktober 2023
Organiseer een snuffelstage voor de vakkrachten van de toekomst

De bouw en infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Eén van de manieren om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor de sector is het organiseren van snuffelstages. Ook jouw bedrijf kan tijdens een snuffelstage middelbare scholieren laten ervaren wat werken in de bouw en infra inhoudt. Wat is er nu leuker dan jongeren op deze leeftijd al enthousiast te krijgen voor de bouw en infra?