Logo Bouwend Nederland

'Samen beter aansluiten' met vervolgtips en tools voor de leden

Maandag 25 september 2023

Op 16 mei jl. vond de bijeenkomst 'Samen beter aansluiten' plaats in Venlo. Een door Mijn Aansluiting, Synfra en Bouwend Nederland gebundeld initiatief om aannemers, netbeheerders en nutsleveranciers met elkaar het gesprek over de uitdagingen én mogelijke oplossingen te laten aangaan.

De eerste reacties waren zeer positief, de bouwers zijn echt gehoord in hun verhaal en zowel Mijn aansluiting als Synfra hebben informatie kunnen delen die al eerder gecommuniceerd was maar nu beter leek te landen. Ook is er in de afgelopen maanden al een eerste resultaat meetbaar: het aantal projectmeldingen is in Limburg enorm gestegen!

Dat de aansluitproblematiek voor iedereen merkbaar is weten we allemaal. Het elektriciteitsnet kampt met overbelasting, lange doorlooptijden en zelfs een stop op aanvragen met grootverbruik.

De energietransitie en de groeiende vraag naar elektriciteit zorgen voor landelijke capaciteitsproblemen en ook in de zuidelijke provincies leidt netcongestie tot moeilijkheden en vertragingen bij het verkrijgen van nieuwe aansluitingen of uitbreidingen van het elektriciteitsnet.

Radicale, panklare oplossingen zijn niet op korte termijn voorhanden maar wel kunnen we de dialoog actief houden en gezamenlijk zoeken naar de meest efficiënt mogelijke manier van het aansluitproces. Vandaar dat wij (Mijn Aansluiting, Synfra en Bouwend Nederland) jullie graag via deze update informeren over de meest recente ontwikkelingen en de beoogde vervolgstappen. Om het geheugen nog even op te frissen verwijzen we via deze link naar het verslag van de bijeenkomst in mei.

1) De Schouw

Een deelsessie op 16 mei ging over de schouw. Dit houdt in dat de uitvoerende aannemer (fysiek) kan controleren of de geplande aanvraag zowel technisch als operationeel kan worden uitgevoerd. De schouw vindt plaats tijdens het stadium 'voorlopige planning', tijdens de schouw kunnen er namelijk nog wijzigingen in de aanvraag doorgevoerd worden.

De bouwer dient rekening te houden met de voorschriften van de netwerkbedrijven (glas en deur dicht) en de technische voorbereiding van de uitvoering (meterkast en mantelbuizen volgens voorschriften aangebracht). Vervolgens wordt (in overleg met de klant) de aanvraag/opdracht op een bepaalde dag in een tijdsblok gepland ('definitieve planning'). Tijdens de sessie werd er gediscussieerd over de noodzaak van deze schouw.

Op dit moment komt het nog te vaak voor dat de bouwer zijn zaken technisch en/of operationeel niet op orde heeft om de schouw achterwege te laten. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Via deze link zijn de richtlijnen en eisen beschikbaar die wordt gebruikt tijdens het schouwen.

2) De prefab meterkast

Door Marco Kock van Mijn Aansluiting werd een mooie demonstratie gegeven van de prefab meterkast.

Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn minder nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats (dit kan ook weer van invloed zijn op de noodzaak van schouw). Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar.

Synfra heeft de intentie om prefab meterkast als standaard (reguliere) werkwijze implementeren, tenzij er een gegronde reden is om deze niet te gebruiken. Dit wil zeggen dat het niet een harde verplichting is, maar wel een sterke aanbeveling. 

3) Verbeteringen Track & Trace op Mijnaansluiting.nl

In de deelsessie die gehouden werd rond Mijnaansluiting.nl kwam als voornaamste knelpunt naar voren dat de aanvrager nog vaak een 'black box' ervaart ten aanzien van de voortgang van de aanvraag. Er is behoefte aan meer frequente updates over waar de aanvraag ligt (bij de netbeheerder of aannemer), de status en de planning. Voor mijnaansluiting.nl is dit een bestaande dienst, die echter afhankelijk is van hoe deze door verschillende netbeheerders gebruikt wordt. Samen zetten zij erop in om klanten van steeds betere informatie te voorzien. Een concreet resultaat hiervan is dat Enexis is begonnen met het delen van de statussen van offertes. We zien hierdoor dat het relatieve totaal aantal updates dat verstuurd wordt is verdubbeld.

4) De projectmelding

Projectontwikkelaars, aannemers of gemeenten hebben in bouwprojecten vaak te maken met kabels en leidingen. Dit vraagt om vroegtijdige afstemming en informatie-uitwisseling met de netwerkbedrijven. Speciaal hiervoor kan via mijnaansluiting.nl een project worden gemeld.

Zoals eerder benoemd zijn tijdens de twee maanden na de bijeenkomst "Samen beter aansluiten" 39 projectmeldingen binnengekomen van de in totaal 87 dit jaar. We zien dus het effect van de oproep om projecten tijdig te melden. Blijf dat vooral doen.

De werkwijze is als volgt:

  1. Project melden op www.mijnaansluiting.nl/project-aanmelden.
  2. Synfra ontvangt alle projectmeldingen en stuurt deze direct door naar de coördinerende netbeheerder
  3. De coördinerende netbeheerder neemt binnen 5 werkdagen contact met u op
  4. Uitwisselen van de nodige informatie door alle betrokken partijen
  5. Overleg met alle betrokken partijen
  6. In onderlinge afstemming voorbereiden van het project
  7. Aansluitingen aanvragen via reguliere aanvraagproces op mijnaansluiting.nl
  8. Aanleggen kabels en leidingen en maken aansluitingen
  9. Afronden project

5) De bouwer aan zet!

Zoals vernoemd in de inleiding is het doel van deze nieuwsbrief jullie te informeren en up-to-date te houden. Daarnaast zijn wij benieuwd of jullie de mening delen dat een fysieke vervolgsessie wenselijk is. En zo ja, waar kunnen we specifiek op inzoomen hetgeen voor jou van belang is of nog onderbelicht in de vorige bijeenkomst. Uiteraard komen we hier op terug maar heb je al input; laat het vooral weten! Reageren kan via deze link.

Manon Bors
Verenigingsmanager afdeling Limburg
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 22 mei 2024
Minder uren werken, meer plezier, hetzelfde salaris bij Hegeman

Wie wil dat nou niet: 36 uur per week werken en betaald krijgen voor 40. Hegeman Holding in Nijverdal stapte begin vorig jaar in overleg met de OR - en in navolging van IJsland - over op een kortere werkweek tegen hetzelfde salaris. Wat blijkt, het welzijn van de medewerkers verbeterde en het korte verzuim nam drastisch af bij een gelijkblijvende productie. Directeur Frank Hegeman vertelt hoe. "Het werkt twee kanten op: medewerkers hebben tijd om tot rust te komen en wij hebben gemotiveerd personeel."

Donderdag 21 maart 2024
Vakbonden staan met actie zwaarwerkregeling op bouwplaatsen aan verkeerde loket

Sinds 1 januari 2021 kent de cao Bouw & Infra een zwaarwerkregeling. Hierdoor kunnen werknemers in onze sector met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. Vakbonden voeren op dit moment onder andere acties bij bouwplaatsen voor verlenging van deze regeling. Wat werkgevers betreft staan ze hier aan het verkeerde loket.

Maandag 18 december 2023
Hoe voorkom je verzuim door werkstress?

Als ondernemer in de bouw en infra heb je jouw medewerkers hard nodig om het bedrijf draaiende te houden. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk en stijgend verzuim. Door te focussen op werkplezier en de juiste balans voor jouw medewerkers kun je verzuim door werkstress verlagen of voorkomen. Benieuwd hoe je dat doet? ArboDuo (onderdeel van ArboNed) geeft je tips en handvatten.