Logo Bouwend Nederland

Samenwerking centraal bij Masterclass wethouders Infra & Mobiliteit

Vrijdag 2 februari 2024

Wethouders Infra & Mobiliteit van bijna de helft van alle Brabantse gemeenten waren vrijdag 26 januari naar de Apparatenfabriek in Eindhoven gekomen voor een leerzame Masterclass. Samen met de Provincie en Bouwend Nederland gingen de bestuurders de beleidsdiepte in én namen ze de samenwerking tussen overheid en markt onder de loep.

Bij de aftrap van de Masterclass legden Hanneke van Eijndhoven (Regiomanager Zuid Bouwend Nederland) en Stijn Smeulders (gedeputeerde stedelijke ontwikkeling en mobiliteit Provincie Noord-Brabant) de nadruk op het belang van samenwerking om de pittige uitdagingen aan te pakken waar overheden en Inframarkt voor staan. De opgaven zijn groot en daarmee wordt slimme kennisuitwisseling en beter samenwerken nóg belangrijker. Vervolgens gaf de gedeputeerde toelichting op het bestuursakkoord. Een van de belangrijke items daarin is de verkeersveiligheid. Ondanks alle inspanningen en extra investeringen stijgt het aantal verkeersongevallen in Noord-Brabant. Deze tendens willen we keren, dat is een majeure opgave.

Noodzakelijke mobiliteitstransitie

Bart Swaans, Programmamanager Multi Modale Bereikbaarheid, focuste op het beleidskader mobiliteit uit het bestuursakkoord. Daarbij ging het over de noodzaak van de mobiliteitstransitie. Noord-Brabant groeit immers richting de 3 miljoen inwoners en dat kan het huidige mobiliteitssysteem niet aan. Om de verkeersdrukte te verminderen, verkeersveiligheid te vergroten en uitstoot terug te dringen, is het nodig om te blijven zoeken naar slimme vormen van mobiliteit.

Aanpak stikstofproblematiek 

Sjoerd van Loon (Programmamanager infrastructurele projecten) zit meer op uitvoering. Hij ging in op onder meer het stikstofprobleem. Legde uit waar onzekerheden in zitten of projecten kunnen worden uitgevoerd. Onder andere de keuze van Noord-Brabant om op basis van rechterlijke uitspraken, anders dan sommige andere provincies, niet extern te salderen. Ook kunnen er geen generieke vrijstellingen worden verleend voor bouwactiviteiten; er is maatwerk vereist.  

Ideaalplaatje

Na een koffiepauze was samenwerking met de markt het thema. Met een droombeeld schetste Hanneke van Eijndhoven hoe opdrachtgevers en infrabouwers met elkaar kunnen zorgen voor een veiliger en toekomstbestendig Brabant. Krapte in de arbeidsmarkt wordt dan (gedeeltelijk) opgevangen door échte samenwerking tussen opdrachtgevers en infrabouwers; men maakt maximaal gebruik van marktconsultaties en er wordt zoveel mogelijk in bouwteams gewerkt. De kennis van de markt wordt ingezet en helpt een gemeente bij nieuwe uitdagingen. Er wordt uniform uitgevraagd op duurzaamheid door alle Brabantse gemeenten. En last but not least, alle opdracht gevende overheden werken met een projectenkalender, waardoor er meer continuïteit is en infrabouwers écht kunnen gaan investeren op elektrisch materieel.

Samen praten over samenwerking

In een tweegesprek onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier gingen Roelant Veldboer (voorzitter Infraplatform) en Bas Drijvers (strategisch adviseur inkoop bij gemeente Eindhoven) in op hoe je dat wensbeeld werkelijkheid zou kunnen maken. Daarbij kwam onder meer het belang van uniformiteit bij uitvragen ter sprake, en zeker op het gebied van zero emissie.

Gesprek

Het állerbelangrijkste van vandaag was met elkaar het gesprek voeren en ervaringen uitwisselen. Goede voorbeelden werden uitgewisseld en de noodzaak werd gevoeld om anders te kijken naar infraopgaven. Tijdens de lunch konden de aanwezigen terugkijken op een bijeenkomst waarin ze door de prettige sfeer en de zeer open onderlinge communicatie veel van en over elkaar hebben geleerd. 

Beatrice Dormans
Adviseur Markt & Overheid regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.