Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Samenwerking centraal bij masterclass wethouders infra mobiliteit

Samenwerking centraal bij Masterclass wethouders Infra & Mobiliteit

Vrijdag 2 februari 2024

Wethouders Infra & Mobiliteit van bijna de helft van alle Brabantse gemeenten waren vrijdag 26 januari naar de Apparatenfabriek in Eindhoven gekomen voor een leerzame Masterclass. Samen met de Provincie en Bouwend Nederland gingen de bestuurders de beleidsdiepte in én namen ze de samenwerking tussen overheid en markt onder de loep.

Bij de aftrap van de Masterclass legden Hanneke van Eijndhoven (Regiomanager Zuid Bouwend Nederland) en Stijn Smeulders (gedeputeerde stedelijke ontwikkeling en mobiliteit Provincie Noord-Brabant) de nadruk op het belang van samenwerking om de pittige uitdagingen aan te pakken waar overheden en Inframarkt voor staan. De opgaven zijn groot en daarmee wordt slimme kennisuitwisseling en beter samenwerken nóg belangrijker. Vervolgens gaf de gedeputeerde toelichting op het bestuursakkoord. Een van de belangrijke items daarin is de verkeersveiligheid. Ondanks alle inspanningen en extra investeringen stijgt het aantal verkeersongevallen in Noord-Brabant. Deze tendens willen we keren, dat is een majeure opgave.

Noodzakelijke mobiliteitstransitie

Bart Swaans, Programmamanager Multi Modale Bereikbaarheid, focuste op het beleidskader mobiliteit uit het bestuursakkoord. Daarbij ging het over de noodzaak van de mobiliteitstransitie. Noord-Brabant groeit immers richting de 3 miljoen inwoners en dat kan het huidige mobiliteitssysteem niet aan. Om de verkeersdrukte te verminderen, verkeersveiligheid te vergroten en uitstoot terug te dringen, is het nodig om te blijven zoeken naar slimme vormen van mobiliteit.

Aanpak stikstofproblematiek 

Sjoerd van Loon (Programmamanager infrastructurele projecten) zit meer op uitvoering. Hij ging in op onder meer het stikstofprobleem. Legde uit waar onzekerheden in zitten of projecten kunnen worden uitgevoerd. Onder andere de keuze van Noord-Brabant om op basis van rechterlijke uitspraken, anders dan sommige andere provincies, niet extern te salderen. Ook kunnen er geen generieke vrijstellingen worden verleend voor bouwactiviteiten; er is maatwerk vereist.  

Ideaalplaatje

Na een koffiepauze was samenwerking met de markt het thema. Met een droombeeld schetste Hanneke van Eijndhoven hoe opdrachtgevers en infrabouwers met elkaar kunnen zorgen voor een veiliger en toekomstbestendig Brabant. Krapte in de arbeidsmarkt wordt dan (gedeeltelijk) opgevangen door échte samenwerking tussen opdrachtgevers en infrabouwers; men maakt maximaal gebruik van marktconsultaties en er wordt zoveel mogelijk in bouwteams gewerkt. De kennis van de markt wordt ingezet en helpt een gemeente bij nieuwe uitdagingen. Er wordt uniform uitgevraagd op duurzaamheid door alle Brabantse gemeenten. En last but not least, alle opdracht gevende overheden werken met een projectenkalender, waardoor er meer continuïteit is en infrabouwers écht kunnen gaan investeren op elektrisch materieel.

Samen praten over samenwerking

In een tweegesprek onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier gingen Roelant Veldboer (voorzitter Infraplatform) en Bas Drijvers (strategisch adviseur inkoop bij gemeente Eindhoven) in op hoe je dat wensbeeld werkelijkheid zou kunnen maken. Daarbij kwam onder meer het belang van uniformiteit bij uitvragen ter sprake, en zeker op het gebied van zero emissie.

Gesprek

Het állerbelangrijkste van vandaag was met elkaar het gesprek voeren en ervaringen uitwisselen. Goede voorbeelden werden uitgewisseld en de noodzaak werd gevoeld om anders te kijken naar infraopgaven. Tijdens de lunch konden de aanwezigen terugkijken op een bijeenkomst waarin ze door de prettige sfeer en de zeer open onderlinge communicatie veel van en over elkaar hebben geleerd. 

Beatrice Dormans
Adviseur Markt & Overheid regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 17 juni 2024
Terugkijken: webinar over werkgebonden personenmobiliteit informeert leden

Senior Adviseur Duurzame Mobiliteit, Maarten van Leeuwen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft tijdens een interactief webinar tekst en uitleg gegeven over de nieuwe regeling 'Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)'.

Donderdag 13 juni 2024
Let op: Beperkte leveringsgarantie 2024 voor Renault Bedrijfswagens

Het aantal bestelde Renault bedrijfswagens door leden is dit jaar explosief gestegen. Vanuit de markt ziet Renault ook een grote vraag naar brandstof bedrijfswagens. Dit verhoogt de druk in de logistieke keten, van dealernetwerk tot ombouwers.

Vrijdag 31 mei 2024
In Breda kan het: in 100 dagen samen een gebiedsvisie opstellen

Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen moeten er in de komende jaren honderdduizenden woningen bij worden gebouwd. Daarmee staan gemeenten en provincies voor een enorme opgave. In Breda werkten de gemeente en bouwpartners Maas-Jacobs Groep en Nederlandse Bouw Unie (NBU) intensief samen tijdens de voorbereidingen van Blossem. In 100 dagen stelden zij samen een gebiedsperspectief op, na nog eens 6 maanden lag er een ontwikkelvisie voor 615 nieuwe woningen.