Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Zondag 7 juli 2024

Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan strenger te handhaven op de blootstelling aan dieselmotorenemissie. We hebben hierover - samen met andere branches – enkele keren met de inspectie gesproken. Het beleid blijft onveranderd, maar we helpen je graag op weg.

Eerder dit jaar informeerden we je over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies. In de 'Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies' van januari lees je welke eisen de Arbeidsinspectie stelt.

Gesprekken met de Arbeidsinspectie

Wij, en met ons een groot aantal andere branches, voelden ons overvallen door de aanscherping van het handhavingsbeleid. We kregen heel veel vragen en reacties binnen. Hierover hebben we met de Arbeidsinspectie gesproken. De uitkomst is dat de inspectie een website met uitgebreide toelichting en een vraag- en antwoordlijst ontwikkelt. De website zal deze zomer online komen.

Hier lees je het verslag van ons gesprek met de arbeidsinspectie. Mail je vragen graag naar ons, zodat wij ze gebundeld met de Arbeidsinspectie kunnen bespreken.

Ga aan de slag volgens de STOP-strategie

In afwachting van de nieuwe website, geven we je een stappenplan mee. In feite komt dit neer op het maken van een RI&E DME met plan van aanpak (risico-inventarisatie en evaluatie).

De uitgangspunten van de Arbeidsinspectie zijn:

  • Voor kankerverwekkende stoffen geldt de STOP-strategie: Substitutie (bijv. vervangen door ZE), Technische maatregelen (bijv. Toepassing van roetfilters), Organisatorische maatregelen (zo min mogelijk werknemers blootstellen), Persoonlijke beschermingsmiddelen (adembescherming).
  • Arbobesluit: als het technisch mogelijk is dan moet je vervangen, ongeacht financiële consequenties.

Ga dus vooral aan de slag in lijn met deze uitgangspunten:

  1. Inventariseer welke machines je hebt, wat hun dieseluitstoot is en in welke situaties de hoogste blootstelling plaatsvindt.
  2. Kan je vervangen door zero-emissie? Zo ja, doen. Begin met het vervangen van oude machines en situaties met hoogste blootstelling.
  3. Is vervangen niet mogelijk, dan onderbouwen waarom niet en een roetfilter toepassen. Is een roetfilter niet mogelijk, ga dan naar de volgende stap van de STOP-strategie.
  4. Als iets niet haalbaar is, dan moet je dat onderbouwen.

Ondersteuning met ledenvoordeel

Dit jaar kun je kosteloos deelnemen aan de RI&E training van de Bouwend Nederland Academy: Een RI&E: een must voor ieder bedrijf | Bouwend Nederland

Heb je behoefte aan advies voor jouw situatie, dan kan je terecht bij onze ledenvoordeelpartner Aboma. Aboma Consultancy (bouwendnederland.nl)

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Vrijdag 5 juli 2024
Innovatieve oplossingen kunnen de bewaking van bouwplaatsen in de zomer echt verbeteren.

De toekomst van bouwplaatsbeveiliging in de zomer

Maandag 1 juli 2024
Harbers tekent intentieverklaring verkeersveiligheid zware elektrische bussen

Demissionair minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat heeft samen met ons en andere brancheorganisaties een intentieverklaring om verkeersveiligheid te waarborgen ondertekend. Hierin staan afspraken om de veilige inzet van elektrische bussen tussen de 3.500 en 4.250 kg die met rijbewijs B bestuurd mogen worden te verbeteren.