Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Stopzetting beterexcedent regeling bex door pensioenfonds bouwnijverheid

Stopzetting BeterExcedent-regeling (BEX) door pensioenfonds Bouwnijverheid

Donderdag 4 juli 2024

Vanaf 31 december 2024 stopt het bpfBOUW met de uitvoering van de BeterExcedent-regeling (BEX). Dit besluit heeft te maken met de nieuwe pensioenregeling die naar verwachting per 1 januari 2026 voor de bij bpfBOUW aangesloten sectoren zal gaan gelden.

Deze excedentregeling is een aanvullende regeling bovenop de basisregeling van bpfBOUW. Werkgevers die een dergelijke regeling met bpfBOUW hebben getroffen, zijn onlangs per brief door bpfBOUW hiervan op de hoogte gesteld.

Informatie vanuit bpfBOUW

Het pensioenfonds organiseert op 8 en 9 juli online informatiebijeenkomsten, op beide dagen van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden hiervoor kan via de qr-code die staat in de brief van bpfBOUW.

Ook heeft het pensioenfonds toegezegd om uiterlijk op 5 juli 2024 een brief te sturen met nadere informatie over de verschillende opties.

Neem met vragen over de BeterExcedent-regeling contact op met het pensioenfonds.

Aangaan van een nieuwe excedentregeling

Hoe het er nu naar uitziet, is het straks dus niet langer mogelijk om via bpfBOUW een excedentregeling aan te gaan. Werkgevers die een dergelijke regeling willen afsluiten, kunnen contact opnemen met de adviseurs van Howden. Howden is verzekeringspartner van Bouwend Nederland. Contactgegevens: Marcel Lubbers, pensioenadviseur bij VLC & Partners (Part of Howden), 073 – 692 4605 en via het e-mailadres marcel.lubbers@vlc-partners.nl of bouwendnederland@howdengroup.com.

Aukje van het Nederend
manager advies & arbeidsvoorwaarden
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 5 juli 2024
Innovatieve oplossingen kunnen de bewaking van bouwplaatsen in de zomer echt verbeteren.

De toekomst van bouwplaatsbeveiliging in de zomer

Vrijdag 7 juni 2024
De risico’s en voordelen van elektrificatie in de bouw

Emissievrij rijden en werken heeft grote voordelen voor bouwbedrijven zoals reductie van kosten, geluidsoverlast en CO2 uitstoot. En niet onbelangrijk, er kan worden voldaan aan eisen van overheid en opdrachtgevers op het gebied van bijvoorbeeld ESG. Langzamerhand wordt echter ook duidelijk dat de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark nieuwe risico’s met zich meebrengt.

Donderdag 9 mei 2024
Maak kennis met de werkwijze van Howden

Laat je adviseren door een expert van Howden