Logo Bouwend Nederland

Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten 2023

Donderdag 9 november 2023

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland actualiseerden het model Algemene bouwplaatskosten (ABK) uit 2018. Het model helpt bij het eenduidig opstellen van de begroting van Algemene bouwplaatskosten voor bijna alle bouwprojecten. Door de samenwerking met Techniek Nederland is de technieksector geïntegreerd in het gezamenlijk model Algemene bouwplaatskosten 2023.

Download hier de flyer van het ABK-model 2023 

Download hier de brochure van het ABK-model 2023

Update nodig door nieuwe kostensoorten

ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt. Deze kosten kunnen niet direct aan onderdelen van het bouwobject worden toegerekend en blijven niet in het project achter. In 2018 werd door NVBK en Bouwend Nederland het ABK-model ontwikkeld om te verduidelijken welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Door ontwikkelingen in de sector en door innovatie van het bouwproces de afgelopen jaren, zijn er nieuwe kostensoorten bijgekomen die tot de ABK gerekend kunnen worden. Een goed voorbeeld is de emissiearme bouwplaats met zonnepanelen op een bouwkeet en een laadplein voor materieel.

Integratie technieksector

Door de verschillende disciplines in de ontwerp-, bouw- en technieksector wordt steeds meer integraal gewerkt. NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben dan ook samengewerkt aan een geïntegreerd model. Het model uit 2018 is niet wezenlijk gewijzigd, maar hier zijn nu begrippen aan toegevoegd die gehanteerd worden in de technieksector.

De update en de integratie is verwerkt in de brochure ABK 2023; update van 2018. Bij het maken van het ABK-model 2023 is advies ingewonnen bij de NEN-commissie van NEN 2699:2017. Het model is daarnaast door ons, NVBK en Techniek Nederland getoetst aan de praktijk. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ondersteunt het model.

Nathalie van Dalen
Beleidsadviseur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.