Logo Bouwend Nederland

Update Gedragscode Bouwend Nederland

Dinsdag 21 februari 2023

“Leden van Koninklijke Bouwend Nederland worden geacht hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde, integere en transparante wijze uit te oefenen.” Dat staat in onze gedragscode met daarbij de gedragsregels waar ieder lid zich aan moet houden.

Deze gedragscode is nu geactualiseerd. Inhoudelijk is er niet veel veranderd, maar de tekst is vereenvoudigd en verwijzingen naar verouderde wetgeving en onnodige herhalingen zijn verwijderd. Hiermee is de gedragscode aanzienlijk verkort en teruggebracht tot vijf basis gedragsregels. En er is een zesde gedragsregel toegevoegd met betrekking tot goed werkgeverschap.

In onderstaande flyer zijn de zes gedragsregels te lezen:

Arno Duijverman
Senior Beleidsadviseur Aanbesteden & Contracten
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Donderdag 28 september 2023
Einde samenwerking Aon

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels: