Logo Bouwend Nederland

Verstandige stap Harbers van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur

Vrijdag 17 maart 2023

Wij staan achter de stap van minister Mark Harbers om jaarlijks €5 miljard te investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Zo borgen we dat de infrastructuur veilig en in topconditie blijft en voorkomen we grote economische schade door uitval. Bovendien helpt het de capaciteit van de infrabouwers overeind te houden. Capaciteit die in de toekomst ook hard nodig zal zijn. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken.

Nederland kent een uitgebreid infrastructuurnetwerk maar dat kamp met grootschalig achterstallig onderhoud. De Algemene Rekenkamer constateerde al in een rapport uit 2019 dat er meer geld nodig is voor het onderhoud van infrastructuur, in dit geval sluizen en bruggen, en repte toen van een “boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud” die weggewerkt dient te worden. Veel infrastructuur stamt uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw en is inmiddels toe aan groot onderhoud. De economische schade van belangrijke transportverbindingen die geblokkeerd raken door achterstallig onderhoud aan belangrijke bruggen loopt al snel in de miljoenen euro's per werkdag, zo blijkt uit een rapport dat we al eens lieten opstellen door ingenieursbureau SWECO. Bovendien is regulier goed onderhoud kostenefficiënter dan het wegwerken van achterstallig onderhoud.

'Maak stikstofruimte vrij via aanpak piekbelasters'

"Het is te begrijpen dat minister Harbers deze keus maakt. De nieuwe aanleg ligt door de onmogelijkheid die vergund te krijgen op zijn gat. Ook in het onderhoud hebben infrabouwers een enorme klus te klaren om onze infrastructuur in goede conditie te brengen en te houden. Daarmee houden we Nederland bereikbaar en veilig", aldus Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. "We pleiten als branchevereniging al lange tijd voor deze schuif van nieuwe aanleg naar onderhoud nu de aanleg wordt gehinderd door stikstof. Dat ontslaat het kabinet natuurlijk niet van de plicht alles op alles te zetten om voortgang te boeken in het stikstofdossier. Dus het blijft cruciaal om via de aanpak van piekbelasters stikstofruimte vrij te maken en te verdelen onder natuur, PAS-melders en de nieuwe aanleg van wegen. Dat blijft broodnodig als we ons land mobiel willen houden en ontsluitende infrastructuur willen kunnen blijven realiseren. Die is immers keihard nodig voor de grote woningbouwambities in dit land", aldus Visser.

Bouwend Nederland gaat graag namens de sector met het ministerie in overleg hoe deze grote klus zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 oktober 2023
Ga in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb-bedrijven (tot 100 medewerkers) in de bouw en industriesector om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Het gesprek is digitaal op dinsdag 7 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 5 oktober 2023
Infradialogen nodigen uit tot goed gesprek met infraondernemers

Welke ontwikkelingen spelen er in de infrasector. Hoe kan je hier als bedrijf op inspelen. En hoe bepalen we samen de lobbykoers. Daarover gaan voorzitter Arno Visser en algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland in gesprek met infraleden. De eerste bijeenkomst in Amsterdam leverde al een goede discussie op.

Maandag 11 september 2023
Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.