• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Achterstallig onderhoud infrastructuur loopt op. Verkeersinfarct dreigt

Achterstallig onderhoud infrastructuur loopt op

Verkeersinfarct dreigt

Afbeelding Achterstallig onderhoud infrastructuur loopt op
maandag 3 juni 2019

Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is cruciaal voor de bereikbaarheid van Nederland. Dat schrijven Bouwend Nederland, ANWB, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex in een brief vandaag aan de Tweede Kamer. De brancheorganisaties zien het uitgestelde en achterstallige onderhoud aan de infrastructuur enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, met een verkeersinfarct als gevolg. De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. File-records liggen op de loer. Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco in opdracht van Bouwend Nederland.

NOS Journaal 3 juni 2019 08:00 uur (vanaf 01:12)  

Lees hier het onderzoek 'Filekosten wegverkeer bij uitval oeververbindingen'

Achterstallig onderhoud

De Algemene Rekenkamer sprak onlangs in haar verantwoordingsonderzoek van een “boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud ” met hogere kosten en een groter risico op uitval als gevolg. De minister schreef de Tweede Kamer in haar brief van vorige week dat het uitgesteld onderhoud bij Rijkswaterstaat in 2018 is opgelopen tot EUR 873 mln.

“De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken,” zegt Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen namens de vier belangenbehartigers. “Dat is onnodig en moet beter. De vraag is niet óf maar wanneer snelwegen onverwacht afgesloten worden, met alle gevolgen voor weggebruikers van dien. De tijd van goede voornemens is wat mij betreft voorbij.”

Duidelijke planning en extra investeringen

Een duidelijke en snelle agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden is noodzakelijk. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. Capaciteit bij bouwers wordt zo optimaal benut en weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. Bouwend Nederland, ANWB, TLN en evofenedex willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen die agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat. Met de AR pleiten zij voor extra geld voor deze opgaaf. Dit geld mag niet ten koste gaan van de andere opgaven binnen het infradomein.

Investeer in kennisdeling en menskracht

Ook waterschappen, provincies en gemeenten staan voor een soortgelijke vervangings- en renovatieopgave van hun infrastructuur. De belangenorganisaties roepen de minister op opgedane kennis en ervaring bij de rijksopgaaf met decentrale overheden te delen en nauw met hen samen te werken. Zo kunnen ze van elkaar leren en dubbel werk voorkomen.

Daarnaast zijn de komende jaren 60.000 mensen nodig in de bouw- en infrasector. Voorspelbaarheid en continuïteit in het aanbod van projecten voorkomt sterke pieken en dalen. Dit maak het aantrekkelijker voor nieuwe werknemers om voor deze sector te kiezen. De brancheorganisaties wijzen de minister verder op het belang van voldoende technische kennis bij opdrachtgevers en opdrachtnemers en doen een beroep op haar om hierin te blijven investeren.

Filekosten enorm bij uitval bruggen

Ingenieursbureau Sweco onderzocht in opdracht van Bouwend Nederland de gevolgen van een onverwachte afsluiting van drie belangrijke bruggen. De gevolgen zijn schokkend in de ogen van Bouwend Nederland, ANWB, TLN en evofenedex. De economische schade varieert afhankelijk van het onderzochte scenario tussen de EUR 400.000 en EUR 4.800.000 per werkdag.

Niels Wensing manager communicatie