Logo Bouwend Nederland

Voorstel nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet en Wkb: 1 januari 2024

Vrijdag 27 januari 2023

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge gisteren heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, is 1 januari 2024 genoemd als de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wkb. Lokale overheden en het bedrijfsleven vragen beide Kamers op korte termijn groen licht te geven, zodat bedrijven nog voldoende voorbereidingstijd hebben.

Gedragen besluit 

Vanuit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven hebben we gezegd dat de testsessies en de met bedrijven doorlopen MKB-toets ons het vertrouwen geven dat het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) op 1 januari 2024 voldoende functioneert. De minister heeft in een persoonlijk gesprek met onder andere onze voorzitter Maxime Verhagen toegezegd dat een paar punten nog vóór inwerkingtreding worden opgelost. Gezien de voortgang in de afgelopen maanden hebben wij daar vertrouwen in.

Als de beide Kamers spoedig instemmen met het Koninklijk Besluit, dan hebben onze leden nog ruim een half jaar om zich voor te bereiden en te oefenen met het nieuwe digitale stelsel.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet en de Wkb zijn aan elkaar gekoppeld. Veel bedrijven hebben al een proefproject gedaan om te ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt en wat het voor de eigen bedrijfsvoering betekent. Daar is ook subsidie voor beschikbaar of een korting op de leges.

Kijk voor meer informatie op onze Wkb-themapagina.

Martijn Verwoerd
beleidsadviseur publiekrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.