Logo Bouwend Nederland

Wat te doen bij een arbeidsconflict met een zieke werknemer?

Woensdag 13 september 2023

Een verschil van mening met een werknemer of spanningen tussen collega’s komt in de beste bedrijven voor. Meestal lossen de betrokkenen dit onderling zelf op, maar soms lopen de spanningen zo hoog op dat het leidt tot een arbeidsconflict en ziekmelding. Wat kun je als werkgever of leidinggevende dan doen? Anne Zwaan, procesregisseur bij ArboNed, geeft antwoord in deze video:

Maak het bespreekbaar

Meld jouw werknemer zich ziek door een arbeidsconflict, kijk dan of je het bespreekbaar kunt maken. Je kunt het onderling regelen of professionele bemiddeling inschakelen. Als jouw werknemer blijft vasthouden aan zijn ziekmelding, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Hoe het vervolg eruit ziet is afhankelijk van de situatie, waarover alleen de bedrijfsarts een uitspraak kan doen volgens de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

1. Er is geen sprake van ziekte, maar er is wel een conflict

Nadat de bedrijfsarts zowel de werknemer als de werkgever heeft gesproken, brengt hij zijn advies uit. Als blijkt dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte, dan adviseert de bedrijfsarts dat de werknemer zich hersteld meldt, het werk hervat en werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan om het arbeidsconflict op te lossen. Daarbij kun je een expert inschakelen, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator.

2. Er is zowel sprake van ziekte als van een conflict

Is er sprake van ziekte, dan adviseert de bedrijfsarts volgens de geldende professionele richtlijnen, met duurzaam herstel als doel. Wat betreft het conflict handelt de bedrijfsarts zoals beschreven onder punt 1. Zijn er medische klachten, dan is het niet altijd mogelijk om direct het gesprek aan te gaan. 

3. Er is sprake van ziekte, maar er blijkt geen sprake van een conflict te zijn

In dat geval wordt de gebruikelijke ziekte- en re-integratiebegeleiding voortgezet.

Ontslag bij arbeidsconflict

Helaas komt het ook voor dat de situatie onhoudbaar wordt en dat uit elkaar gaan de enige optie blijkt. Dit kan in onderling overleg eventueel met behulp van een mediator, middels een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden van de beëindiging. Lukt dat niet, dan kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend bij de kantonrechter. In dit geval moet je kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en dat al het mogelijke is gedaan om het conflict op te lossen en ook eventuele herplaatsingsmogelijkheden zijn onderzocht. De kosten van een gerechtelijke procedure zijn vaak veel hoger dan wanneer het conflict wordt opgelost via mediation.

Hulp bij een arbeidsconflict

Heb jij te maken met een arbeidsconflict en zoek je hulp? Of wil je juist conflicten voorkomen? ArboDuo (onderdeel van ArboNed) helpt je graag op een manier die het best bij het bedrijf past:

  • Zelf doen: In deze checklist vind je tips en handvatten om conflicten te voorkomen en op te lossen.
  • Samen doen: Volg het gratis en interactieve webinar op 28 september 2023 en hoor onder meer wat je kunt doen als een medewerker zich ziekmeldt bij een conflict. Het webinar is op ieder moment terug te kijken.
  • Laten doen: Zijn er in het bedrijf onderlinge spanningen en ben je bereid er samen met de medewerkers uit te komen? Dan kan de onafhankelijke bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboDuo (onderdeel van ArboNed) bemiddelen en coachen en zo helpen een oplossing te vinden.

Meer weten?

Wil je meer weten over het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten? Kijk dan eens hier of neem contact op met ArboDuo (onderdeel van ArboNed) via bouwendnederland@arboned.nl.

Stuur een mail

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Zondag 7 april 2024
Girls' Day: duizenden meiden bezoeken bedrijven in de techniek

Aanstaande donderdag 11 april is het Girls' Day en dan gaan ruim 8300 meiden tussen de tien en vijftien jaar op bezoek bij meer dan 230 bedrijven in bèta, techniek en IT verdeeld over ruim 250 locaties in Nederland. De meiden maken zo laagdrempelig kennis met techniek en IT, met de bedrijven, ze ontmoeten vrouwelijke medewerkers en leren wat bedrijven in deze sectoren allemaal te bieden hebben. Meiden komen op hun pad naar een baan in bouw, infra, techniek of IT allerlei hordes tegen. Daarom kiezen zij nog steeds veel minder vaak dan jongens voor doorleren of werken in die sectoren. Dat is jammer, want het zijn kansrijke sectoren met veel baanzekerheid en beroepsmogelijkheden. Bovendien kunnen bedrijven in deze sectoren alle talent gebruiken dat er is.

Maandag 18 maart 2024
351,6 miljoen voor structureel techniekonderwijs voor alle kinderen

Het programma Techkwadraat (ingediend als NGF-voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”), met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start. Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifonds commissie besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen. Kinderen en jongeren komt tot hun 16e jaar structureel in aanraking met techniek én dus bouw en infra.