Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Werkbezoek aan t ven kennismaken en kennis delen in de provincie noord brabant

Werkbezoek aan ’t Ven: kennismaken en kennis delen in de Provincie Noord-Brabant

Maandag 29 januari 2024

Bouwen gebeurt buiten, niet op het Provinciehuis, weet Wilma Dirken. Vandaar dat de nieuwe gedeputeerde Wonen van de Provincie Noord-Brabant de kennismaking met Bouwend Nederland graag combineerde met een bezoek aan een bouwproject. Op woensdag 17 januari nam ze een kijkje bij de herontwikkeling van woonwijk ’t Ven in Eindhoven.

Het is een ingrijpende operatie, legden Jeroen Weijers en David Tournoy van Woonstichting ’thuis uit tijdens het werkbezoek. In woonwijk ’t Ven vervangt ’thuis 129 verouderde woningen door een mix van sociale huurwoningen en appartementen voor verschillende doelgroepen. 88 van die 249 nieuwbouwwoningen worden gebouwd door Heijmans. Gijs Wagemakers, directeur Woningbouw Zuid bij Heijmans, maakte in een korte presentatie duidelijk dat het om houtskeletbouwwoningen gaat die geschikt zijn voor zowel gezinnen als één- en tweepersoonshuishoudens. En dat deze zogeheten Horizon-woningen prefab zijn gemaakt in de fabriek van de bouwer. Gedeputeerde Wilma Dirken vond dat een zeer interessant aspect van het bouwproject. Niet in de laatste plaats omdat ze zelf tijdens haar studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven al kennis maakte met industrieel, flexibel en demontabel bouwen. “Dat vond ik destijds een heel spannende ontwikkeling. Nu, 25 jaar later, kun je zeggen dat het jammer is dat het zo lang heeft geduurd voordat we het in grotere woningbouwprojecten toepassen. Maar ik vind het vooral mooi dát het gebeurt. Je kunt op deze manier in relatief korte tijd veel woningen neerzetten; veel sneller dan met alleen traditionele bouwmethodes.” Dat is belangrijk vindt ze, want Noord Brabant staat voor een pittige woningbouwopgave. In de komende jaren moeten er 14.000 woningen per jaar worden gebouwd. “Wil je dat op traditionele manier doen, dus steen voor steen, dan zijn daar onvoldoende handjes voor in de bouw. Maar kun je dat, zoals bij dit project, combineren met prefab bouw, dan wordt het een ander verhaal.”

Volwaardige woningen

Het gezelschap, met onder anderen ook Jelmer Alberts, directeur belangenbehartiging BNL, en Eindhovens wethouder Wonen Mieke Verhees, sprak over hoe woningbouwprojecten in het algemeen versneld kunnen worden en wat prefab bouw daaraan kan bijdragen, als toevoeging aan de traditionele bouwmethoden waar altijd behoefte aan zal blijven bestaan. Duidelijk werd dat voor zo’n combinatie nog wel wat moet gebeuren. Door onbekendheid met prefab houtskeletbouw is er namelijk nog best wat terughoudendheid bij gemeenten, woningbouwcorporaties en bewoners. De Gedeputeerde denkt dat de provincie daar wel iets aan kan doen. “We proberen gemeenten te faciliteren met verdieping van kennis, bijvoorbeeld door van elkaar te leren. Als Provincie kunnen we aangeven waar in Noord-Brabant goede voorbeelden te vinden zijn als het gaat om bijvoorbeeld andere manieren waarop je volwaardige woningen kunt bouwen.”

Zoeken naar versnelling

Ook over de beleidsmatige kant van bouwprocessen werd uitvoerig gesproken. Zo benadrukte Jelmer Alberts dat het voor de betaalbaarheid van woningen belangrijk is dat er niet meer eisen worden gesteld boven hetgeen wettelijk al is afgesproken. Over het vaak traag verlopende vergunningentraject zei gedeputeerde Dirken dat gemeenten ook hierbij op hulp van de provincie kunnen rekenen. “We willen graag met gemeenten in gesprek over hoe ze dat sneller en slimmer kunnen doen. Net als bij alternatieve bouwmethoden kunnen we gemeenten wijzen op goede voorbeelden elders in de provincie. Verder hebben we de vier regionale Versnellingstafels. Daar kijken we onder meer naar projecten die eigenlijk uitvoeringsklaar zijn, maar waarbij het toch niet lukt om ermee aan de slag te gaan.” Gemeente Eindhoven heeft zelf een eigen versnellingstafel die zoekt naar manieren om woningbouw te versnellen. Wethouder Mieke Verhees gaf aan dat daar gemeente, woningcorporaties en marktpartijen aan deelnemen. Daarnaast werken medewerkers van de gemeente en woningcorporaties een dag per week op één locatie met elkaar samen.

Gezamenlijke kennisdag later dit jaar

Samenwerking met de markt, en dus ook Bouwend Nederland, is voor de gedeputeerde eveneens een belangrijk aspect bij het realiseren van de vier regionale woondeals. “Bouwend Nederland en haar leden weten als geen ander wat er speelt, wat belangrijk is voor de toekomst. Met dergelijke informatie uit de praktijk zijn ze een heel waardevolle inspiratiebron.” Niet verwonderlijk dus dat tijdens het werkbezoek het idee is gelanceerd om later dit jaar samen een kennisdag te organiseren voor alle gemeenten in Noord-Brabant, woningcorporaties, Bouwend Nederland en een aantal bouwers om met elkaar deze kennis te delen. Daar kunnen partijen die dit soort voorbeelden gerealiseerd hebben, over hun ervaringen vertellen. Dirken benadrukt dat zoiets geen euforisch marketingverhaal moet worden. “Ook de moeilijkheden en minpunten waar je tegenaan loopt, moeten aan de orde komen. Dát is de manier waarop je snel met elkaar en van elkaar kunt leren of zoiets voor jouw gemeente interessant kan zijn.”

Beatrice Dormans
Adviseur Markt & Overheid regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 31 mei 2024
In Breda kan het: in 100 dagen samen een gebiedsvisie opstellen

Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen moeten er in de komende jaren honderdduizenden woningen bij worden gebouwd. Daarmee staan gemeenten en provincies voor een enorme opgave. In Breda werkten de gemeente en bouwpartners Maas-Jacobs Groep en Nederlandse Bouw Unie (NBU) intensief samen tijdens de voorbereidingen van Blossem. In 100 dagen stelden zij samen een gebiedsperspectief op, na nog eens 6 maanden lag er een ontwikkelvisie voor 615 nieuwe woningen.

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.