Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Werkgevers doen reeel eindbod cao vlakglas

Werkgevers doen reëel eindbod cao vlakglas

Woensdag 10 januari 2024

Op woensdag 10 januari 2024 hebben werkgevers in de cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf, aan het eind van de tweede onderhandelingsdag, een eindbod voorgelegd aan werknemersorganisaties.

Na twee onderhandelingsdagen zijn werkgevers teleurgesteld over de reactie van werknemersorganisaties op het uitgebreide eindbod. Kees-Jan van de Brink, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: "Dit voorstel is, rekening houdend met de te verwachten ontwikkelingen in de sector, absoluut het onderste uit de kan. Het bevat een reëel loonvoorstel in combinatie met meerdere tegemoetkomingen op het gebied van regelingen voor duurzame inzetbaarheid. Met name dat laatste was voor vakbonden een belangrijk speerpunt." Onderstaand het eindbod van werkgevers zoals voorgelegd op 10 januari 2024.

Looptijd

Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:

  • 1-1-2024 100 euro per maand structureel (part-time naar rato)
  • 1-7-2024 2,5% per maand structureel (part-time naar rato)

 

Eenmalige uitkering van €350 bruto (naar rato bij part-time), te betalen in december 2024. Voorwaarde is in dienst op 1/1/2024 of eerder en nog in dienst op 31/12/2024. Uitzondering voor medewerkers die gedurende 2024 met pensioen gaan (AOW), zij ontvangen het bedrag naar rato van het aantal maanden dienstverband in 2024.

 

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Reiskostenvergoeding

Conform artikel 19, lid 1 wordt verhoogd naar €0,23 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

Conform artikel 19, lid 3 wordt verhoogd naar €2,35 netto per dag.

Duurzame inzetbaarheid

Invoering van een 4-daagse werkweek (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw) voor medewerkers vanaf 61 jaar tot de AOW-leeftijd, die minimaal 10 jaar in de sector werkzaam zijn. Werkgevers leveren een bijdrage van 5 verlofdagen per jaar om in te zetten.

Vakbondsbijdrage

Van €20.000 aan de vakorganisaties gedurende de looptijd van de cao.

Pensioenpremie

Conform eerder opgestelde afspraken voor 2024.

Protocolafspraken

Werkgevers hebben besproken om de werkgroep Fit over de Finish voort te zetten, waarbij de volgende thema's liggen in het gebied rondom verlof- tijdsparen in combinatie met een cafetariamodel, onder andere voor verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben voorgesteld om een protocol voor rouwbegeleiding op te stellen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 21 mei 2024
Subsidieregeling DUMAVA opnieuw open

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen was meteen bereikt. Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je nog geen DUMAVA kunnen aanvragen? Het is verstandig om door te gaan met uitzoeken wat voor verduurzamingsmaatregelen je wilt nemen en wat je allemaal nodig hebt voor een aanvraag, want DUMAVA gaat weer open.

Vrijdag 17 mei 2024
Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2023?

In 2023 werd er ruim 85.000 ton vlakglasafval door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. Dit vlakglasafval bestaat, naast glas, uit allerlei andere materialen die aan dit glas zijn toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium afstandshouders in isolatieglas of pvb folie in gelaagd glas. In de recycling worden deze materialen zoveel mogelijk apart gehouden, zodat ook deze weer hergebruikt kunnen worden. Helaas vinden we meer dan alleen dit soort aan glas gelinkte materialen: keramisch glas en bouw- en sloopval zijn daarvan enkele voorbeelden.

Dinsdag 14 mei 2024
Vakgroep GLAS stelt glaswand beschikbaar voor evenementen

Hoe val je als glasbedrijf extra op bij jongeren die voor de keuze staan om een vak te kiezen? Niet met een PowerPointpresentatie, maar met iets origineels, actiefs en spannends. We hebben een glaswand die overal kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan open dagen van scholen en beurzen. Het is de ultieme test van kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Wie kan het langst blijven hangen en claimt de overwinning?