Logo Bouwend Nederland

Wijziging uurtarief tweedelijns dienstverlening bouwrecht per 1 mei 2024

Maandag 15 april 2024

Per 1 mei 2024 wordt het uurtarief voor de tweedelijns dienstverlening door onze adviseurs bouwrecht verhoogd van € 135,00 excl. btw naar € 150,00 excl. btw. Deze wijziging komt door de gestegen kosten in de afgelopen jaren. Met een iets hoger tarief kunnen wij onze gewaardeerde dienstverlening beschikbaar houden voor leden.

Wat betekent deze verhoging voor lopende dossiers?

De uren die voor 1 mei 2024 zijn gemaakt, worden in rekening gebracht tegen € 135,00 excl. btw. Voor gemaakte uren vanaf 1 mei 2024 wordt dat € 150,00 excl. btw. Bij bezwaar tegen deze verhoging kan de overeenkomst worden beëindigd. Stuur in dat geval een bericht naar de behandelaar van het dossier. Daarmee stopt de dienstverlening direct.

Wat betekent het voor nieuwe dossiers vanaf 1 mei 2024?

Voor deze dossiers wordt in de opdrachtbevestiging het nieuwe uurtarief van € 150,00 excl. BTW vermeld en berekend.

Wat blijft hetzelfde?

De kantoorkosten, de kosten van opvragen van gegevens KVK/Kadaster en reproductie-/verzendkosten blijven in dit uurtarief begrepen.

Verantwoording wijziging van tarief

De wijziging wordt doorgevoerd op basis van 10. en 15. van onze Voorwaarden tweedelijns dienstverlening Bouwend Nederland Advies, september 2021, waarin is bepaald:

  • 10. Bouwend Nederland is gerechtigd om het bij de opdracht overeengekomen uurtarief of fixed fee bedrag voor honorarium jaarlijks éénmalig aan te passen. Een aangepaste tarief wordt gepubliceerd op de website van Bouwend Nederland waarbij tevens het ingangstijdstip is vermeld. Indien het lid zich niet kan vinden in de aanpassing van een tarief, kan hij de opdracht overeenkomstig artikel 15 beëindigen. Beëindiging dient te geschieden midden een schriftelijk of langs elektronische weg aan de behandelaar van het dossier gerichte verklaring.
  • 15.Het lid is te allen tijde gerechtigd Bouwend Nederland op te dragen haar dienstverlening op te schorten of te beëindigingen. Bouwend Nederland zal hieraan direct gevolg geven.

Meer informatie?

Bezoek onze pagina over bouwrechtadvies of neem contact op met Bouwend Nederland Advies.

Jean-Luc Verbunt
Juridisch adviseur bouwrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.