Logo Bouwend Nederland

Zeeuwse markt en overheid samen richting de Wkb

Vrijdag 7 april 2023

Op 6 april 2023 kwam het Zeeuwse Wkb-ambassadeursnetwerk bij elkaar. In dit netwerk bereiden overheid en markt zich samen voor op de Wkb. Zeker nu deze definitief is, is het belangrijk dat we samen blijven optrekken.

In van der Valk in Middelburg kwamen ongeveer 75 personen bijeen om met elkaar te spreken over de (inhoud en uitwerking van de) Wkb.

Verhogen van de bouwkwaliteit en versterking positie bouwconsument

Wico Ankersmit, directeur vereniging bouw&woningtoezicht, nam de aanwezigen mee in het hoe en waarom van de Wkb. Over het verschil tussen de omgevingsplanactiviteit en de bouwactiviteit. Over het (publiek) private stelsel. Over de borger als scheidsrechter en de gemeente als VAR. Gevolgklasse 1, 2, 3 en 4. Melding bouwactiviteit en gereedmelding bouw. Kortom, zeer veel informatie die ook een levendige discussie opleverde. Wilt u deze (en de andere) presentaties ontvangen? Mail even naar j.lukasse@bouwendnederland.nl

Kleine werken en een dag in het leven van een kwaliteitsborger

Huib van de Vrie, werkzaam bij Plangarant, vertelde over de regeling 'kleine werken'. Hoe om te gaan met kleinere werken onder het regime van de Wkb, zonder al te hoge kosten te hoeven maken. Hierbij is het uitgangspunt: 'de bouwer aan zet'. Daarnaast liet hij een boeiende film zien, waarin een collega van hem een dag werd gevolgd. 'Een dag in het leven van een kwaliteitsborger'. 

ISSO-protocollen

Martijn van Bommel, ISSO, gaf een toelichting op de zg. ISSO-protocollen. Aan ISSO is de vraag gesteld: 'Kan ISSO onafhankelijke checklists maken waarmee aangetoond kan worden dat een bouwdeel in de praktijk voldoet?'. Deze checklists worden steeds gemaakt door een groep van experts van fabrikanten, bouwers (praktijk), vereniging en borger. Hiermee krijgen deze checklists steeds meer draagvlak bij iedere partij in de keten en kunnen lijsten steeds meer standaard worden gebruikt. Martijn benadrukte het belang van het meenemen van de werknemers van de bouwplaats in het proces van de Wkb. Dit gebeurt momenteel nog te weinig.

Conclusie

De bijeenkomst bracht veel informatie, ook veel discussie over bepaalde onderwerpen en uitgangspunten. Mooi dat dit in Zeeland tussen markt en overheid open besproken kan worden.

Zoals Wico Ankersmit aangaf: 'the proof of the pudding is in the eating'. Daarom zal het netwerk zeker ook na ingaan van de Wkb actief blijven om gezamenlijk de smaak van de pudding te kunnen beoordelen en waar nodig de ingrediënten en de receptuur aan te passen.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.