Logo Bouwend Nederland

Leerloopbaanpaden BOB-KOB voor instroom en behoud vakkrachten

Maandag 18 december 2023

Al 75 jaar lang bouwen BOB en KOB naast elkaar en met elkaar aan hoogwaardige opleidingen en trainingen voor de bouw- en infrasector. We zijn dankbaar dat wij als opleidingsinstituut mochten uitgroeien tot wat we nu zijn. Maar we gaan nog lang niet met pensioen, integendeel. We blijven actueel en richten ons op nieuwe vormen van onderwijs.

In de afgelopen decennia hebben we een solide club van professionals opgebouwd. Ondersteund door een uitgebreid netwerk in zowel de bouw- als infrabranche, zetten wij ons dagelijks in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze opleidingen. Dat doen BOB en de KOB ieder voor zich op geheel eigen wijze.

Functiegericht en specialistisch

Binnen BOB hebben de opleidingen een functiegericht en meer specialistisch karakter. De benamingen van de opleidingen binnen BOB spreken al voor zich. ‘Calculator B&U’, ‘Allround Werkorganisator’, ‘Allround Uitvoerder’, ‘Projectleider’. Steeds een afgebakend vakgebied, waarmee je jezelf als professional verder kunt verdiepen en specialiseren in de rol waar je in zit of naar toe hoopt te groeien.

Breed met diverse onderwerpen

De opleidingen van de KOB worden juist gekenmerkt door de breedte waarin allerhande onderwerpen aan bod komen. Er kan naast het diploma ‘Bouwmanagement’, zelfs worden toegewerkt naar het ‘vakdiploma Aannemer’. Na het behalen daarvan zou de cursist in staat moeten zijn om zelfstandig projecten te leiden of een eigen (kleinschalig) bedrijf te leiden. Naast de ‘reguliere’ KOB, is er ook de opleiding KOB voor hbo’ers. Een intensieve dagopleiding, waarbij de 4 jaar reguliere KOB, worden gecomprimeerd tot 1 jaar. Zoals de naam al aangeeft: gericht op cursisten afkomstig uit het hbo.

Actueel en op maat

Dat BOB-KOB een flexibele organisatie is en helemaal in het hier en nu staat, blijkt uit de vele korte cursussen en (incompany)trainingen die er worden gegeven. Deze worden vaak op maat gemaakt en nauwkeurig afgestemd op de specifieke behoeften vanuit het bedrijfsleven. Of het nu gaat om een cursus naar aanleiding van de Wkb of een training over de nieuwste wetgeving op het gebied van vergunningen, BOB-KOB haakt naadloos aan op de actualiteit en vertaalt essentiële thema's voor de sector naar relevant onderwijsaanbod.

Digitale leerloopbaanpaden

Naast traditionele opleidingen richt BOB-KOB zich ook op de ontwikkeling van digitaal onderwijs. In het kader van het project: ‘instroom en behoud vakkrachten in de bouw en infra’ ontwikkelt KOB momenteel, in opdracht van het Technisch Bureau Bouw & Infra, een aantal digitale leerloopbaanpaden. Er zijn, onder andere in het kader van de energietransitie, tienduizenden nieuwe medewerkers nodig in de Bouw en Infra. De digitale leertrajecten vormen een laagdrempelige toegang voor nieuwkomers die graag in de technieksector willen werken. Ze dienen tevens als stimulans voor vakkrachten om zich aan de sector te blijven verbinden.

In het voorjaar van 2024 start KOB met de eerste onderdelen van de leerloopbaanpaden. We hopen dat de leerloopbaanpaden het beoogde effect zullen hebben, waarbij BOB-KOB blijft bijdragen aan de cruciale groei van de sector.

Meer weten? 

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de opleidingen van de KOB en het ledenvoordeel? Neem dan contact met ons op via mail voordeel@bouwendnederland.nl of bel 079 32 52 166. 

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.