Logo Bouwend Nederland

Nieuwe gedeputeerde Wonen reikt helpende hand

Donderdag 22 februari 2024

Ruim een half jaar is Jelle Beemsterboer in functie als gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland. Hoog tijd dus voor een kennismaking met de leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord. Zo’n twintig woningbouwers gingen vrijdag 16 februari tijdens de Bouwtafel Noord-Holland met de gedeputeerde in gesprek.

Bouwtafel Noord-Holland

Regiomanager Joost Swaan beet het spits af van de bijeenkomst bij Van der Valk Haarlem. Hij blikte kort terug op de diverse functiewisselingen bij Bouwend Nederland, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast haalde hij de Noord-Hollandse woondeals aan en schetste hij de uitdagingen voor de woningbouw in de provincie.

Hart voor woningbouw

Na de aftrap introduceerde gedeputeerde Beemsterboer zichzelf. De voormalig wethouder Wonen van de gemeente Schagen gaf aan dat specifiek woningnood voor hem de reden was om 18 jaar geleden in de politiek te stappen. Ook als gedeputeerde wil hij zich heel actief inzetten om voldoende woningbouw te realiseren. Hij wees bijvoorbeeld op het coalitieakkoord van de provincie dat meer mogelijkheden moet gaan bieden voor bouwen langs de randen van dorpen en kernen. Op basis van het coalitieakkoord wordt gewerkt aan nieuw beleid waar de Provinciale Staten zich naar verwachting in maart over zal buigen.

Jelle Beemsterboer is de nieuwe gedeputeerde Wonen van Provincie Noord-Holland.

“Val me vooral lastig”

Ook fijn voor de woningbouwers om te horen was de aan hen gerichte welgemeende oproep om vooral rechtstreeks contact op te nemen als er concrete projecten dreigen spaak te lopen. “Laat het me weten, dan kan ik op zoek naar oplossingen die binnen het coalitieakkoord passen”, gaf hij de bouwers mee. De open en directe opstelling van de nieuwe gedeputeerde Wonen viel in goede aarde bij de Noord-Hollandse woningbouwers, die meteen al met wat concrete knelpunten kwamen. Daarnaast was er ook nog een oproep van de gedeputeerde om met voorbeelden of oplossingen te komen hoe de financiële middelen die in het coalitieakkoord zijn vrijgemaakt, zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet om de versnelling van woningbouw te realiseren.

Reality check

De gedeputeerde riep van zijn kant ook hulp in van de woningbouwers, met name om een reality check op de planmonitor te kunnen uitvoeren. Hij vroeg ze om de eigen projecten te vergelijken met de plancapaciteit zoals die in de monitor van de provincie is opgenomen en te laten weten of de getallen realistisch zijn. Op basis van concrete realistische data kan de provincie effectiever beleid vormgeven. 

‘Straat erbij’

Aansluitend lichtte Natasha Spijker van het EIB de uitkomsten toe van het verdiepende onderzoek naar ‘Straatje erbij Noord-Holland’. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft bij twintig gemeenten in Noord-Holland getoetst in hoeverre de eerste ramingen van ‘Straatje erbij’ aansluiten op de daadwerkelijke mogelijkheden. Uit dat verdiepende onderzoek blijkt dat er weliswaar wat uitbreidingsmogelijkheden uit de eerdere studie wegvallen, maar dat het merendeel overeind blijft. Een van de remmende factoren, zo wijst de studie uit, zijn de provinciale verordeningen m.b.t. bouwen in landelijk gebied. Er is goed overleg tussen gemeenten en provincie nodig om te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Overigens werd er door de aanwezige leden aangedragen om ook vooral de mogelijkheden van ‘laagje erbij’ te verkennen. Ook daar liggen mogelijkheden om het woningaanbod te vergroten. 

De Bouwtafel werd rond 17 uur afgesloten met een borrel waarbij alle aanwezigen terugkeken op een waardevolle middag die later dit jaar een vervolg zal krijgen met een projectbezoek. 

====

Overleg met de provincie over de woningbouwopgave in Noord-Holland is er wel meer, maar doorgaans staat daar projectontwikkeling centraal. Specifieke zaken voor de uitvoerende bouw komen dan wat minder aan bod. Vandaar dat er juist voor de woningbouwers een exclusief overleg met de gedeputeerde wordt georganiseerd. Om kennis te maken en om een aantal prangende vraagstukken te bespreken. Interesse om de volgende bouwtafelbijeenkomst bij te wonen? Neem contact op met Joost Swaan.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.