Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nodig een omslag in denken en doen en vers bloed

Nodig: een omslag in denken en doen, en vers bloed

Dinsdag 18 juni 2024

Afdeling Amsterdam sloeg donderdag 13 juni twee vliegen in één klap. De jaarvergadering op het Muzenplein werd gecombineerd met een interessante informatieve middag over emissieloos bouwen en vervoeren.

Groot was de opkomst niet bij de jaarvergadering van de afdeling Amsterdam op 13 juni. Dat was jammer, want er was een boeiend programma over een thema dat alle (infra)bouwers aangaat: emissieloos bouwen en vervoeren. Willemijn Visscher van Bouwend Nederland trapte af met een heldere schets van de situatie. Ze vertelde onder meer over de forse rol die de bouwlogistiek speelt als het gaat om stikstofuitstoot, wat de reductiedoelen zijn en wat er voor uitdagingen zijn om die te realiseren; met name een tekort aan laadpunten. Over emissieloos materieel legde ze uit dat het aanbod beperkt is, zeker wat groot elektrisch materieel betreft, en hoe dat komt. Ook de zero emissiezones kwamen voorbij, en dan vooral het verschil in aanpak door de diverse steden. Visscher adviseerde de deelnemers dan ook om dit jaar vooral na te gaan bij welke gemeente op welke datum de zero-emissies zones in gaan. Ook raadde ze aan om gebruik te maken van de SSEB-subsidies voor de aanschaf van emissieloos materieel. De pot is namelijk nog niet leeg.

Duidelijk inkoopbeleid

Tweede spreker was Tim Duits van de gemeente Amsterdam. De adviseur duurzaamheid ging vooral in op het inkoopbeleid van de gemeente. Het afgelopen half jaar is uitgebreid overlegd met (infra)bouwers en leveranciers om een realistisch en werkzaam inkoopbeleid te kunnen vormgeven. De gemeente wil onder meer bij aanbestedingen het gunningscriterium ‘emissieloos’ toevoegen. Bij langlopende contracten is het de bedoeling om een bonus toe te kennen wanneer de bouwer emissieloos aanbiedt. Zo moet investeren in elektrisch materiaal aantrekkelijker worden voor de markt. Dat de kosten hierdoor voor de gemeente flink kunnen oplopen, is wel een uitdaging. Belangrijk signaal naar de bouwers is ook dat de gemeente overlegt met andere gemeenten om tot meer uniformiteit te komen en eigen de ambities op het gebied van emissieloos bouwen en vervoeren wat heeft teruggeschroefd. Andere kant van die medaille is wel dat de gemeente daadwerkelijk gaat handhaven op de inzet van klein materieel, tot 56 kilowatt. Dat is immers voldoende verkrijgbaar dus er is geen reden om het niet in te zetten.

Huren kan ook

Zeker voor de bouwers die nog tegen de aanschaf van elektrisch materiaal aanhikken, was de volgende presentatie erg interessant. Anne Koudstaal vertelde over stichting Emission-0. Dat is een vraag en aanbod-platform voor de huur en verhuur van elektrisch bouw- en transportmaterieel en mobiele laadvoorzieningen. Bedrijven die dergelijk materiaal/materieel hebben aangeschaft, maar dat tijdelijk niet hoeven in te zetten, kunnen dat via het platform te huur aanbieden. Emission-0 is niet het eerste platform dat dit doet, maar wel de enige die gratis registratie aanbiedt. Ook interessant is dat het platform inzicht geeft in de aankoopkosten van materieel en dat het binnenkort met stroomkaart.nl gaat samenwerken. Dan kun je ook meteen zien waar laadpunten zijn en welke daarvan op welk moment ook daadwerkelijk functioneren. De aanwezigen reageerden enthousiast en zeiden zeker een kijkje te gaan nemen op de website.

De goede wil is er

Na de presentaties was het tijd om met de leden in gesprek te gaan over ambities versus een realisme. Aan de hand van een aantal meerkeuzevragen werd er onder meer gediscussieerd over direct beginnen met investeren of nog even de kat uit de boom kijken en de ervaringen met uitvragen van opdrachtgevers. Duidelijk werd dat iedereen de noodzaak van de transitie wel ziet en er ook in wil meegaan, maar dat er nog erg veel hindernissen genomen moeten worden. Niet alleen op praktisch vlak, maar ook in het eigen denken en doen.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Na de discussie volgde de jaarvergadering. Daarin werd ondermeer medegedeeld dat Lydia de Wit per 1 september stopt met haar werkzaamheden voor de afdeling Amsterdam. Ze wordt per die datum opgevolgd door Wessel Schuurman. Hij is ook degene bij wie de leden zich kunnen melden als ze zitting willen nemen in één van de commissies of in het bestuur. Er zijn immers wat vacatures in de commissies en voor een aantal bestuursleden zit het einde van de zittingstermijn eraan te komen.

Niet zo netjes

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Er was meer dan genoeg voor iedereen want ongeveer de helft van de leden die zich hadden aangemeld, was zonder bericht van verhindering niet komen opdagen. Zonde van alle ingeslagen lekkernijen natuurlijk, maar vooral ook niet erg netjes richting organisatie, bestuur en medeleden.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 juli 2024
Excursie Infraplatform Bakelse Plassen

Als je uitgenodigd wordt op een golfbaan, dan verwacht je een balletje te gaan slaan. Maar voor de leden van het Infraplatform Regio Randstad Noord en Brabant kreeg het bezoek aan Golfbaan Stippelberg in het recreatie- en natuurgebied de Bakelse plassen veel meer diepgang. Zij kregen een voorlichting en een rondleiding in dit gebied dat geldt als een schoolvoorbeeld van plattelandsvernieuwing.

Dinsdag 2 juli 2024
Excursie Midden-Holland naar de mooiste bouwkeet van het land

Een maand voor de bouwvakvakantie sloot afdeling Midden-Holland het eerste half jaar van 2024 af met een excursie. Vrijdag 28 juni werd Utrecht aangedaan voor een gedeeltelijk bouwgerelateerd maar vooral gezellig programma.

Dinsdag 18 juni 2024
Meewerkend partneroverleg: van kaaskoppen tot dakpannen

Met het laatste meewerkend partneroverleg voor de zomer werd maandag 17 juni alvast een voorschotje genomen op de vakantie. In plaats van een lezing over een ‘zwaar’ onderwerp was er dit keer een boeiende en ook gezellige stadswandeling.