Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Actualiteiten mens en werk regio randstad zuid

Actualiteiten Mens en Werk Regio Randstad-Zuid

Woensdag 12 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 werd onze informatiebijeenkomst in Nootdorp voor regio Randstad-Zuid zeer goed bezocht. Actuele thema's werden besproken zoals het werken met ZZP-ers, het nieuwe pensioenstelstel, het nieuwe Functiehuis Bouw en Infra en Social support.

Aan het einde van de ochtend werden de deelnemers getest op hun kennis van arbeidsrecht door middel van een exit quiz. De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch.

Wij kijken terug op een geslaagde ochtend. Met name op het gebied van het nieuwe functiehuis en het werken met ZZP-ers vanaf 2025 is er veel te vertellen. Daarom organiseren wij de komende maanden diverse informatiebijeenkomsten waarin dieper wordt ingegaan op deze thema's.

Op de website van Bouwend Nederland zijn alle data binnenkort beschikbaar.

Voor de informatiebijeenkomsten over het nieuwe functiehuis kun je je alvast aanmelden. Klik hier.

Speciale dank gaat uit naar de sprekers.

Alle deelnemers, bedankt voor jullie komst. Tot een volgende keer.

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Projecten voor versnelling gevraagd!

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Maandag 8 juli 2024
Team RRZ fietst Tour de Bouw

Op donderdag 27 juni heeft het team Regio Randstad Zuid samen met enkele bestuurders uit onze regio de Avondetappe van de Tour de Bouw gefietst. Tour de Bouw is een initiatief van Bouw Klik met als doel geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. De tocht gaat langs bouwplaatsen van deelnemende bouwbedrijven in de regio Leiden. Totaal is er dit jaar een prachtig bedrag van € 97.500 opgehaald door alles deelnemers aan deze editie van Tour de Bouw. Dank aan de sponsoren van het BNL team! Volgend jaar zijn wij er weer mee, doe jij dan ook mee?