Logo Bouwend Nederland

Midpoint Brabant tekent mee voor internationale samenwerking circulaire bouw en sloop

Vrijdag 20 mei 2022

Negen partijen bereiden samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voor voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland.  Bouwhub Midden-Brabant is onderdeel van de genoemde Zuid-Nederlandse achterban en betekent een enorme stap voorwaarts in de realisatie van een fysieke bouwhub.

Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen, tekenden Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (projectmanager Up New Bouw van Midpoint Brabant), Eva Neefs (strateeg circulair bouwen Stad Mechelen) en Luuk Hammecher (Netwerkmanager ENZuid) een memo van overeenstemming.

 

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en H.E. mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

 

De versnelling richting een duurzame en circulaire bouweconomie (vanwege de Europese Green Deal ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn) helpt om de gezamenlijke doelstellingen te halen en te werken aan een duurzame, circulaire en vooral ook leefbare samenleving.

Wij zijn blij met de inspanningen die Midpoint Brabant / Up New Bouw mede namens Bouwhub Midden-Brabant verricht. Lees hier het volledige artikel.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.