Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma mobiliteit
  5. Resultaten mobiliteit in tweede helft 2022

Resultaten Mobiliteit in tweede helft 2022

Vanuit het programma mobiliteit initiëren we regelmatig onderzoeken om een goed beeld te krijgen van wat er speelt op het vlak van mobiliteit in brede zin. De onderzoeksresultaten vormen een gedegen basis voor de projecten die we binnen het programma oppakken.

Zichtbaarheid

Het thema mobiliteit is vergroot: er zijn diverse webartikelen gepubliceerd rondom het thema, met als start een groot artikel in het BNL Magazine en op de website.

Samenwerking stakeholders

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met stakeholders, waarin we enerzijds hebben verteld over het meerjarenprogramma en anderzijds onze visie en kennis als programmateam hebben aangesterkt.

Analyse stakeholders

In Q4 is het programmateam gestart met het programma en is er geïnventariseerd wat er is aan documentatie, is deskresearch uitgebreid en is er een stakeholdersanalyse gemaakt.

Rapport 'IFD in de infrastructuur'

Het rapport 'IFD in de infrastructuur' van het EIB is afgerond, waar we vanuit het meerjarenprogramma zijdelings bij betrokken waren. We hebben in Q4 de lancering van het rapport voorbereid en er zijn gesprekken gestart voor de contouren van een meerjarenprogramma rondom industrialisatie en modulair bouwen in de GWW, in samenwerking met MJP Vernieuwing van de Sector.

Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel

Hiervoor is een projectaanvraag gedaan en goedgekeurd. Er wordt nu al door diverse leden gebruik gemaakt van elektrisch materieel, alleen niet altijd op een veilige manier. Vanuit de overheid is hier nog geen wet- en regelgeving voor ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met andere betrokken partijen aan een richtlijn.