Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Over ons
 3. Meerjarenprogramma s
 4. Meerjarenprogramma toekomst van werk
 5. Doel meerjarenprogramma toekomst van werk

Doel meerjarenprogramma toekomst van werk en lopende projecten

Het doel van het programma Toekomst van werk is het activeren van bedrijven om technologische ontwikkelingen te omarmen en bedrijven stimuleren om te investeren in veiligheid en human capital. Hiermee vergroten we de aantrekkingskracht voor de sector. De sector slimmer en efficiënter laten werken en technologische en sociale innovatie breed toegankelijk maken. Door je arbeidskrachten te ondersteunen met technologie en door vaardigheden te blijven ontwikkelen, kunnen zij andere niveaus aan, werken ze efficiënter en veiliger, wordt de leertijd verkort en blijven ze langer fit.

Subdoel 1: leden stimuleren om gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen die de arbeidsproductiviteit vergroten

Door het activeren van (lange termijn) investeringen in technologie om slimmer, efficiënter en veiliger te werken, willen we de volgende effecten bereiken:

 • Vergroten productiviteit.
 • Vergroten aantal innovatiemanagers.
 • Beschikbare capaciteit vergroten.
 • Nieuwe werkmethoden onderzoeken en creëren.
 • Inkorten terugverdientijd.
 • Goedkopere producten door meer gebruik.
 • Terugdringen ziekte en arbeidsongeschiktheid door technologische ondersteuning.

Subdoel 2: Leden stimuleren om te investeren in human capital

We willen bedrijven overtuigen van de mogelijkheden voor het (door)ontwikkelen van vaardigheden (LLO) van het personeel, zodat vaardigheden worden verbreed en gericht zijn op technologische ontwikkelingen. Daarnaast willen we de mogelijkheden vergroten voor interne arbeidsmobiliteit en veranderingen in benodigde skills op basis van technologische ontwikkelingen. Deze effect willen we bereiken:

 • Ontwikkelen van vaardigheden die beter aansluiten bij nieuwe technologieën.
 • Mogelijkheden interne mobiliteit worden vergroot.
 • Meer binding van medewerkers bij het bedrijf en de sector.
 • Meer skills-gedreven werving en ontwikkelingen.
 • Mogelijkheden bouwopleiders rondom vaardigheden vergroten (STAP-subsidie).
 • De aantrekkingskracht van de sector wordt vergroot.
 • Meer gemotiveerde werkgevers.
 • Vergroting diversiteit (o.a. vrouwen en buitenlandse werknemers).
 • Meer samenwerking tussen generaties.
 • Meer werkplezier.

Subdoel 3: verbeteren van randvoorwaarden voor leden om technologische innovaties en human capital te gebruiken en verankeren

Met dit subdoel vergroten we tevens de veiligheid op het werk en de duurzame inzetbaarheid van onze arbeidskrachten. Veiligheid en duurzame inzetbaarheid in aanbestedingen/contracten moeten goed zijn. De beoogd effecten die we willen bereiken:

 • Meer investerings- en innovatiemogelijkheden op projecten.
 • Minder ongelukken.
 • Minder blootstelling aan onveilige en ongezonde situaties.
 • Belang van – en budget voor – veiligheid en duurzame inzetbaarheid bij aanbestedingen vergroten.
 • Overheid als launching customer.
 • Veiliger gerealiseerd product.

Subdoel 4: de bouw en infra promoten als aantrekkelijke sector om in te werken

Door de sector op een aantrekkelijke manier te positioneren met aandacht voor vernieuwing en nieuwe technologie, willen we de volgende effecten bereiken:

 • Meer zij-instroom van o.a. vrouwen en mensen met een migratie achtergrond.
 • Meer instroom in opleidingen.
 • Modernere werknormen.
 • Vergroten diversiteit.