Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma toekomst van werk
  5. Resultaten toekomst van werk in eerste helft 2022

Resultaten Toekomst van werk in eerste helft 2022

Het Meerjarenprogramma 'Toekomst van werk' ondersteunt leden om technologische ontwikkelingen te omarmen en te stimuleren om te investeren in veiligheid en human capital. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Programmateam is gestart

Binnen de vereniging zijn er diverse presentaties gehouden met betrekking tot de doelen van het programma en de mogelijkheid van het doen van aanvragen binnen dit programma.

Arbeidsmarktonderzoek van start gegaan

Dit onderzoek is een opvolging op een eerder gedaan imago-onderzoek van de sector. We willen hiermee inzicht krijgen in hoe het werken in de bouw- en infrasector wordt gezien/beoordeeld door potentiële werknemers en wat deze doelgroep belangrijk vindt aan een werkgever. Meer specifiek geeft het onderzoek inzicht in:

  • het huidige imago van de bouw- en infrasector, specifiek in de arbeidsmarkt.
  • de kenmerken van de sector op het gebied van push- en pullfactoren.

Het onderzoek dient richting te geven om nieuwe werknemers te enthousiasmeren om te komen werken in de sector. De onderzoeksdoelgroep wordt gespecificeerd op leeftijd, regio, geslacht en (migratie)achtergrond.

Projectplan onderzoek arbeidsproductiviteit gereed

De volgende stap is om dit onder te brengen bij een onderzoeksbureau. Beoogd resultaat: onderzoeksrapport met diverse cases van technologische en mensgerichte innovaties (werkmethoden) per segment die haalbaar en schaalbaar zijn (0-meting) en die vervolgens jaarlijks voor het segment meetbaar zijn (1,2,3-meting).

Projectopdracht duurzame inzetbaarheidsinstrumenten geschreven

Als branchevereniging willen we in ieder geval op alle deelthema's van duurzame inzetbaarheid ondersteuning, tools en trainingen ontwikkelen. Het doel is om per jaar circa twee trainingen/workshops te ontwikkelen of in te kopen en uit te testen in regiobijeenkomsten. Dat betekent dat we, na afloop van het meerjarenprogramma, vijf of zes extra trainingen/workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen aanbieden via de Academy.

Projectplan voor onderzoek diversiteit in de sector is in ontwikkeling

Beoogd resultaat van dit project is dat er een onderzoeksrapport met data over de huidige aantallen, positie, leeftijd, ervaringen van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in de bouw en infra komt. Tegelijkertijd zullen ook ervaringen, bevindingen van werkgevers gerapporteerd worden. Het onderzoek moet leiden tot een advies voor mogelijke richtingen voor beleid gericht op de verschillende doelgroepen (inclusief werkgevers) om de diversiteit en inclusie in de sector te vergroten. Achterliggend subdoel is een aantrekkelijke sector te willen zijn voor iedereen.