Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma vernieuwing van de sector
  5. Resultaten vernieuwing van de sector in eerste helft 2022

Resultaten Vernieuwing van de sector in eerste helft 2022

Het Meerjarenprogramma 'Vernieuwing van de sector' heeft als doel slimmer, beter, sneller en winstgevender invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke uitdagingen. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Kick-off bijeenkomst

Begin dit jaar is het team gevormd en is er een kick-off bijeenkomst geweest (17 maart 2022). Daaropvolgend hebben we in het programmateam het hoofddoel aangescherpt (in samenspraak met de opdrachtgever) en de beoogde effecten beschreven die we na drie jaar willen zien.

In- en externe belangenmatrix ontwikkeld

Naast de matrix hebben we afspraken gemaakt hoe we bepaalde onderdelen van het meerjarenprogramma Digitalisering inlijven in dit programma.

Projectplan De Bouw Maakt het Slim (DBMHS) is aangepast

DBMHS wordt meer als paraplu gebruikt waaronder meerdere initiatieven kunnen worden ontplooid. Denk ook aan campagne 'De bouw maakt het' waaronder meerdere initiatieven lopen. Daarbij ligt de nadruk op zichtbaarheid en praktische informatie en inspiratie voor de leden. Er is een opdracht verstrekt voor het maken van een nieuwe videoserie DBMHS waarbij zes ondernemers aan woord komen over praktische innovaties.

TKI Bouw en Techniek

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is per 1 juli overgegaan in TKI Bouw en Techniek. Wij ondersteunen het TKI.

Algemene activiteiten binnen meerjarenprogramma

Er zijn innovatiehubs in kaart gebracht, afspraken gepland om te bezien welke rol de innovatiehubs kunnen en willen innemen. Ook zijn onderzoeken die de thema's raken geïnventariseerd en ter analyse verdeeld in het projectteam en er zijn ledengroepen gekoppeld aan de thema's.

Er is een koppeling vanuit dit meerjarenprogramma gelegd naar het onderzoek arbeidsproductiviteit dat via het meerjarenprogramma Toekomst van Werk wordt uitgevoerd.

De samenhang Bouwberaad - sectoren en samenhang digitalisering DSGO is gedeeld via portefeuillehouders met PTO-leden.