Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma vernieuwing van de sector
  5. Resultaten vernieuwing van de sector in eerste helft 2023

Resultaten Vernieuwing van de sector in eerste helft 2023

Het Meerjarenprogramma 'Vernieuwing van de sector' heeft als doel slimmer, beter, sneller en winstgevender invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke uitdagingen. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Inspiratiesessie BIM Zuiveringsmarkt

Doel: versnelling van de toepassing van BIM bij waterschappen in de project- en beheerfase. De inspiratiesessie was met name gericht op de zuiveringsbeheerders om draagvlak te creëren voor de gekozen aanpak. Het was met 45 vertegenwoordigers van 11 waterschappen een succesvolle bijeenkomst, in het najaar van 2023 komt er een vervolg om te komen tot concrete vervolgstappen.

Regionale contactgroepen Digitalisering (lancering in 2022 in MJP Digitalisering)

We bieden leden een platform waar zij onderling kennis en ervaringen met betrekking tot digitalisering kunnen uitwisselen. Momenteel zijn er vijf contactgroepen: Regio Noord, Regio Randstad Zuid, Regio Oost en Regio Zuid 2x. Insteek is dat elke contactgroep drie bijeenkomsten per jaar organiseert. In het najaar van 2023 wordt er een landelijke contactgroep geïnitieerd waarin leden zijn opgenomen die zich al langer bezighouden met onderdelen van het digitaliseringsvraagstuk en waarvan de ervaringen gebruikt kunnen worden in de regionale contactgroepen

Opzetten programma IFD in de GWW

Er is een analyse uitgewerkt in samenwerking met MJP Mobiliteit, de Bouwcampus en TNO over coördinatie in de V&R-opgave in de vorm van een transitieteam. Doel is om meer geïndustrialiseerd en geprogrammeerd te gaan samenwerken in de V&R-opgave. In het najaar volgt er een bijeenkomst met onder andere leden, RWS, Platform Bruggen, Bouwcampus en provincies.

Inspiratiesessie Industrialisatie

Inspiratiesessie met andere brancheverenigingen om toekomstbeelden naast elkaar te leggen. Wat zijn de trends en ontwikkelingen in industrialisatie en wat zijn de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen? Welke dilemma's zijn er? Zo'n tien brancheorganisaties namen deel, waaronder OnderhoudNL, AFNL en Koninklijke Metaalunie.

Inspiratiesessie TKI en innovatiemanagers

Doel: TKI dichter bij de achterban brengen, uitleg hoe innovatiemanagers gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en fondsen van TKI. We leveren een bijdrage aan een onderling netwerk van innovatiemanagers (begin van een structurele opzet van een professioneel netwerk innovatiemanagers). Aan de sessie namen 40 personen deel.

Oplevering rapport Leren Innoveren (instituut Briljante Mislukkingen)

Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom innovatie, echter betreft het uitsluitend regio Amsterdam. Met een respons van ruim 20% heeft het een representatieve status ten opzichte van de branche. Het rapport geeft inzicht in het lerend vermogen van de bouwwereld. De openheid van bedrijven over ervaringen op het gebied van innoveren binnen de organisatie, zowel geslaagde als gefaalde pogingen, is opvallend. In Q4 wordt er landelijk een verkorte enquête uitgezet.

De bouw maakt het SLIM-campagne

Doel: de bouw positioneren als innovatieve sector. Ter inspiratie delen we voorbeelden van innovaties richting andere mkb'ers. Elke drie weken (met uitzondering van vakantieperiodes) publiceren we een video waarin één onderwerp (slimme toepassing of productinnovatie) centraal staat en horen we het verhaal van een mkb-ondernemer. De campagne bestaat uit YouTubevideo's inclusief promo, contentpagina's met verwijsfunctie en een campagnewebsite. De video's doen het organisch goed en via de socials (LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram) steeds beter. Opvallend aan de SLIM-video's, die met vier tot zes minuten lengte langer zijn dan de gemiddelde video's op ons YouTubekanaal, is dat meer dan de helft van de kijkers de video's tot het einde kijkt. Normaliter schommelt dat tussen de 30 en 40 procent.