Modellen Personeel en organisatie

Praktische brieven, documenten en overeenkomsten

Afbeelding Modellen Personeel en organisatie

Standaard modellen en contracten voor personeel en organisatie, zoals arbeidsovereenkomsten en verlofregelingen, bieden duidelijkheid, consistentie en tijdbesparing.

Personeel en organisatie

Maak een keuze uit deze lijst met onderwerpen of scroll verder naar beneden voor alle P&O modellen.

 

Arbeidsovereenkomsten

Beoordelingscyclus

Ontslag en uitdiensttreding

Opleiding en ontwikkeling

Veiligheid en gezondheid

Verlof en verzuim

Waarschuwingsbrieven

Werving, selectie en indiensttreding

Overige modellen