Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: Basistraining

Afbeelding Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: Basistraining

Vanaf 2023 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. In deze eendaagse training leer je in twee blokken van drie uur de belangrijkste aspecten van de Wkb en krijg je inzicht in de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. We zoomen in op interne kwaliteitsborging, het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit: Hoe laat ik zien dat mijn bouwwerk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet en hoe bouw ik een opleverdossier op?

Wat leer je?

Hoe verandert de aansprakelijkheid van de aannemer? Na het volgen van deze training:

  • Heb je kennis van de relevante wetswijzigingen en de achtergronden daarvan;
  • Heb je inzicht in de gevolgen van de Wkb voor jou bedrijfsvoering: van de initiatieffase tot en met oplevering;
  • Ken je de principes van interne Kwaliteitsborging;
  • Weet je wat een kwaliteitsborger van jou vraagt en waarom;
  • Kun je een bewuste keuze maken voor welke volgende stappen je moet zetten als bedrijf.

Beschikbare trainingsdata

Bekijk het volledige trainingsoverzicht

Voor wie?

Je bent een kwaliteitsfunctionaris, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, directeur of manager van bouw- en infrabedrijven (klein, midden en middelgroot) die lid zijn van Koninklijke Bouwend Nederland. Niet-leden mogen deelnemen als er twee weken voor aanvang van de training nog plaatsen vrij zijn.

Prijzen

  • Leden: € 399,- (excl. btw)*
  • Niet-leden: € 649,- (excl. btw)*

*De genoemde prijzen voor het cursusjaar 2022 zijn geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. De BTW bedraagt 21%. Incompany prijzen op aanvraag. Prijswijzigingen voorbehouden.

Programma

Het webinar over de wet kwaliteitsborging geeft een eerste inzicht in de wet en de gevolgen daarvan. Deze eendaagse training vervolgt met wat de concrete effecten zijn voor bedrijven in bouw en infra. In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Blok 1: Introductie en gevolgen Wkb

We starten met de inhoud van de Wkb en geven inzicht in de gevolgen voor bouw- en infrabedrijven. Daarna gaan we uitgebreid in op de vraag wat “aantoonbaar kwaliteit leveren” inhoudt. Dit eerste blok duurt ongeveer 2 uur.

Blok 2: Interne Kwaliteitsborging

In het tweede blok van een uur staan de basiselementen van interne kwaliteitsborging centraal: wettelijke en contractuele eisen, risicoanalyse, risicobeheersing (o.a. toetsing en controle), aantoonbaarheid en registratie en dossiervorming.

Blok 3: Externe kwaliteitsborging

We starten met een oefening over interne kwaliteitsborging. Daarna licht een externe kwaliteitsborger toe wat zijn rol is, wat hij van het bouw- of infrabedrijf vraagt en verwacht, en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering van het bouw- of infrabedrijf. Dit blok duurt ongeveer 2,5 uur. 

Blok 4: Hoe nu verder?

In dit vierde en laatste blok geven we inzicht in wat je verder kan doen ter voorbereiding op de Wkb; aandacht voor onder andere proefprojecten, de beschikbare externe informatie en het handboek en begeleidingstraject van Koninklijke Bouwend Nederland.

Meer weten?

Heb je vragen over deze training? Of wil je meer weten over de voorwaarden van een incompanytraining? Bel naar Esther Zeemeijer via 06 11 68 65 26 of mail naar academy@bouwendnederland.nl.

Vraag nu informatie op