Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Begeleidingstraject

Stapsgewijze ondersteuning bij de implementatie van de Wkb binnen jouw bedrijfsvoering

Rotterdamse skyline met kranen

In vijf e-learningmodules en drie interactieve classroomsessies bieden we je stapsgewijze ondersteuning bij de implementatie van de Wkb binnen jouw bedrijfsvoering.

Inhoud

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. Na het volgen van het Wkb Begeleidingstraject heb je als aannemer:

  • Kennis van de hoofdlijnen van de Wkb en de Wkb-wegwijzer.
  • Inzicht in de gevolgen van de Wkb voor je eigen bedrijfsvoering, vanaf de initiatieffase tot aan de nazorg.
  • Een plan voor de voor jouw bedrijf te nemen implementatiestappen geformuleerd en deze deels uitgevoerd met aandacht voor structuur en gedrag.
  • Actief met de uitvoering van de gemaakte plannen geoefend en ben je klaar voor (proef)projecten.

Hier vind je een compleet overzicht van de inhoud van het Wkb Begeleidingstraject.

Duur

Uitgangspunt is dat je het begeleidingstraject in ongeveer 3 maanden kunt doorlopen. Voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst en tussen elke bijeenkomst is dan ook rekening gehouden met individuele voorbereiding (e-learning van 4 weken).

Uiteraard kun je ervoor kiezen de stappen met een lager tempo te doorlopen. Daarom wordt elke classroomsessie naar behoefte meerdere malen aangeboden.

Voor wie?

MKB-bouwbedrijven die zich actief willen voorbereiden op de invoering van de Wkb, en daarbij behoefte hebben aan praktische ondersteuning en sparren met/leren van collega’s. Functie: directie, kwaliteitsmanager/KAM-medewerkers, projectleiders, hoofd bedrijfsbureau e.d.

Voorkennis

We gaan er vanuit dat je basiskennis hebt van de Wet Kwaliteitsborging, doordat je bijvoorbeeld onze webinar of een van de informatiebijeenkomsten in de regio hebt bekeken. In aanvulling hierop zal een telefonische intake plaatsvinden van ca. 15 minuten met één van de Wkb-begeleiders/trainers, waarbij je wordt meegenomen in het programma en wat dit vergt van jou en je organisatie.

Kosten

De kosten van het Wkb Begeleidingstraject zijn exclusief btw: 

  • Leden van Bouwend Nederland: € 1299,-
  • Niet-leden: € 1699,-

Overstappen naar Wkb Begeleidingstraject

Heb je na het volgen van de basistraining 'Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen' of na het doornemen van de Wkb Wegwijzer behoefte aan meer informatie en ondersteuning? Je krijgt € 200,- korting op het Wkb Begeleidingstraject als je eerder de Wkb Wegwijzer of de basistraining hebt gevolgd.

Als lid van Bouwend Nederland betaal je dan € 1099,- in plaats van € 1299,- voor het complete Wkb Begeleidingstraject. Let op: je hebt in dit geval de basistraining of toegang tot de Wkb Wegwijzer al betaald. De kosten hiervoor krijg je niet terug.

 

Meer weten?

Heb je vragen over deze training? Bel naar Sabette van der Klooster, Coördinator Academy via 06 83 52 32 31 of mail naar academy@bouwendnederland.nl.

Vraag nu informatie op