Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Wkb Wegwijzer (e-book)

Afbeelding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Wkb Wegwijzer (e-book)

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. De Wkb Wegwijzer geeft je een overzicht van de consequenties van de Wkb voor jouw bedrijfsvoering, en hoe je hier per bouwfase mee omgaat.

Inhoud

De Wkb Wegwijzer is toe te passen op jouw eigen projecten. Het e-book bevat het volgende:

  • Uitleg van het hoe en waarom van de implementatie van de Wkb per bouwfase
  • Werkdocumenten te downloaden voor eigen gebruik
  • Handige checklists voor de implementatie van de Wkb binnen jouw bedrijfsvoering
  • Veel gestelde vragen (FAQ)


Duur 

Je hebt een jaar lang toegang tot deze wegwijzer, je kunt deze gedurende die tijd gebruiken wanneer je maar wilt. Neem contact op met Bouwend Nederland als je na een jaar nog langer toegang wilt hebben tot de wegwijzer.

Voor wie?

Je bent een kwaliteitsfunctionaris, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, directeur of manager van een bouw- of infrabedrijf (klein, midden en middelgroot.

 

Voorkennis 

Aangezien het hier niet om een training gaat maar om een product (wegwijzer) is het hebben voorkennis niet vereist.

Mocht echter blijken dat je toch aanvullende kennis en ervaring wilt opdoen, kies dan voor het uitgebreide 'Wkb begeleidingstraject'. In dit traject krijg je in zes e-learningmodules stapsgewijze ondersteuning bij de implementatie van de Wkb binnen jouw bedrijfsvoering. Je krijgt daarnaast drie interactieve classroomsessies van een ervaren en deskundige trainer. N.B. de content van de ééndaagse training en toegang tot de Wkb Wegwijzer zijn inbegrepen.

Kosten

Een jaar lang persoonlijke toegang tot het e-book Wkb Wegwijzer kost:

  • Ledenprijs: € 249,-
  • Niet-leden: € 399,-

Het e-book wordt niet als downloadbare PDF aangeboden omdat het op regelmatige basis wordt bijgewerkt naar de laatste aanpassingen in de nieuwe wet. Zo weet je zeker dat je toegang hebt tot de laatste ontwikkelingen rondom de wetgeving.

Meer weten?

Heb je vragen over deze training? Bel naar Sabette van der Klooster, Coördinator Academy via 06 83 52 32 31 of mail naar academy@bouwendnederland.nl.

Vraag nu informatie op