Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio noord
  4. Afdeling friesland
  5. Lidbedrijven afdeling friesland

Lidbedrijven afdeling Friesland

Deze bouw- en infrabedrijven zijn lid van de afdeling Friesland.

 

Bedrijfsnaam Plaats
Mous Bestratingen WITMARSUM
Aannemersbedrijf A. Fekken B.V. SCHARSTERBRUG
Aannemersbedrijf De Bouwhorst B.V. HEERENVEEN
Aannemersbedrijf De Wal B.V. DRACHTEN
Aannemersbedrijf Houwer-Jansen B.V. OLDEBERKOOP
Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V. LEEUWARDEN
Aannemersbedrijf Mosterman B.V. NES AMELAND
Aannemersbedrijf van Gosliga ELAHUIZEN
Aannemingsbedrijf P. Witteveen en Zonen B.V. SURHUISTERVEEN
Aannemingsmaatschappij Friso B.V. SNEEK
Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. DOKKUM
Agricola Bouw B.V. WARNS
Becono Betonverharding DRACHTEN
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra B.V. JISTRUM
Bijland Bouw B.V. STIENS
Bootsma Bouwbedrijf B.V. EASTERWIERRUM
Boubedriuw Kooistra Kubaard KUBAARD
Bouw Molens en Techniek Bertus Dijkstra SLOTEN FR
Bouw- en Aannemersbedrijf Willem Hoekstra V.O.F. HURDEGARYP
Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de Haan en Zn. GARYP
Bouwbedrijf A. van der Wal B.V. WOLVEGA
Bouwbedrijf A.H. Visser & Zn. B.V. LEMMER
Bouwbedrijf Bakker B.V. WOLVEGA
Bouwbedrijf Bijland Berlikum B.V. BERLIKUM FR
Bouwbedrijf Bootsma B.V. Tirns TIRNS
Bouwbedrijf Bruinsma B.V. HEERENVEEN
Bouwbedrijf Busstra B.V. LUINJEBERD
Bouwbedrijf Cornel B.V. JOURE
Bouwbedrijf D. Adema v.o.f. WESTERGEEST
Bouwbedrijf D. van der Veer SONDEL
Bouwbedrijf De Jong LANGEZWAAG
Bouwbedrijf De Jong & De Wal B.V. GROU
Bouwbedrijf De Vries WOUDSEND
Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden BV LEEUWARDEN
Bouwbedrijf Dijkstra Schiermonnikoog B.V. SCHIERMONNIKOOG
Bouwbedrijf Eekma de Jong KOUDUM
Bouwbedrijf F. van der Meer en Zonen B.V. SINT ANNAPAROCHIE
Bouwbedrijf Frankena VLIELAND
Bouwbedrijf H. Veenstra OUDEHASKE
Bouwbedrijf H.J. Talsma en Zonen B.V. DRACHTEN
Bouwbedrijf Haarsma B.V. FRANEKER
Bouwbedrijf Haveman & de Vries v.o.f. GARYP
Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum B.V. TZUMMARUM
Bouwbedrijf Holwerda V.O.F. OOSTERNIJKERK
Bouwbedrijf Hummel BV HAULERWIJK
Bouwbedrijf J. Heeringa B.V. WITMARSUM
Bouwbedrijf Jan Kooiker B.V. BALLUM
Bouwbedrijf Julianus B.V. MARSUM
Bouwbedrijf Kienstra B.V. NES AMELAND
Bouwbedrijf Kolthof B.V. STIENS
Bouwbedrijf Koning B.V. WOLVEGA
Bouwbedrijf Koster B.V. SNEEK
Bouwbedrijf Lont B.V. SINT ANNAPAROCHIE
Bouwbedrijf M. Blaauw VOF JUBBEGA
Bouwbedrijf M. Poelstra NIJ BEETS
Bouwbedrijf M.A.P. van Casteren BALK
Bouwbedrijf Monkel OUDEHORNE
Bouwbedrijf Nieuwenhuis & Bouma B.V. PINGJUM
Bouwbedrijf P.R. de Jong HOORNSTERZWAAG
Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. GORREDIJK
Bouwbedrijf Postma B.V. KOOTSTERTILLE
Bouwbedrijf S. van der Wielen & Zn. HOLWERD
Bouwbedrijf Scheenstra B.V. TER IDZARD
Bouwbedrijf Schotanus B.V. KOLLUMERZWAAG
Bouwbedrijf Siemensma B.V. SURHUISTERVEEN
Bouwbedrijf Stegeman B.V. PEPERGA
Bouwbedrijf Swart B.V. EASTERMAR
Bouwbedrijf Sytse Douwe van der Vegt b.v. WEIDUM
Bouwbedrijf T. Huisman Zandhuizen
Bouwbedrijf Tj. Dijkstra Vlieland B.V. VLIELAND
Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra B.V. WESTERGEEST
Bouwbedrijf Van der Meer B.V. SNEEK
Bouwbedrijf van der Meer B.V. OENTSJERK
Bouwbedrijf Van der Sloot B.V. WINSUM FR
Bouwbedrijf Van der Zee RIJS
Bouwbedrijf Van Marrum B.V. FRANEKER
Bouwbedrijf Vellinga B.V. HEEG
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. GARYP
Bouwgroep DE Jong B.V. OOSTERWOLDE FR
Bouwgroep Dijkstra Draisma Holding B.V. DOKKUM
Bouwmensen Friesland, Nunspeet, Zwolle LEEUWARDEN
Bouwzorg Fryslân LEEUWARDEN
Brouwer Bouwbedrijf B.V. ST.-ANNAPAROCHIE
C. van der Hauw Betonbouw B.V. JOURE
Cnossen Infra B.V. SNEEK
Constructabouw BV HEERENVEEN
Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf GROU
Euro Funderingen B.V. FEANWALDEN
Fa. F. de Boer en Zn. HEMRIK
Gebr. Hettema LEEUWARDEN
Groendijk Aannemersbedrijf B.V. BERLTSUM
Hofstra Bouw Witmarsum B.V. WITMARSUM
Homme Siebenga Bouw B.V. HEERENVEEN
Hooghiemster Bouwbedrijf ALDTSJERK
Jac. Knol Beton,- Waterbouw & Heiwerken B.V. AKKRUM
Jansma en Van Dijk B.V. BUITENPOST
Joost Visser Infra B.V. HEERENVEEN
Jorritsma Bouw B.V. BOLSWARD
Kimsma Holding B.V. LEEUWARDEN
Kingma's Bouwbedrijf B.V. BUITENPOST
Klaversma Bouwbedrijf MANTGUM
Kramer's Holding B.V. SINT NICOLAASGA
Lolkema B.V. Aannemingsbedrijf OUDESCHOOT
Okma Bouw Renovatie en Verbetering WOUDSEND
Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw bv HARLINGEN
Rijpstra's Bouwbedrijf FRANEKER
RM Bouwgroep DRACHTEN
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf B.V. GRONINGEN
SHP Bouwbedrijven B.V. GROU
Stornebrink Bouwbedrijf VOF DRACHTEN
Timmer- en Aannemersbedrijf L. Zijlstra VEENWOUDEN
Timmerbedrijf Fa. Joh. Dijkstra Gzn. BOLSWARD
Tj. Dijkstra en Zn. AKKRUM
Toekomstbouwers Friesland LEEUWARDEN
V.O.F. Boubedriuw Heech HEEG
v.o.f. Bouwbedrijf F. van der Laan KOLLUM
v.o.f. Bouwbedrijf Kootstra van der Veen HARKEMA
v.o.f. Bouwbedrijf O. Bruinsma PEINS
v.o.f. W.W.N. Afbouw Bouwbedrijf KOOTSTERTILLE
Vallinga Bouw B.V. BOLSWARD
Van Der Hoek Bouwbedrijf B.V. LEEUWARDEN
Weidenaar Bouw- en Aannemersbedrijf DOKKUM
WH Bedrijfs-en bouwondersteuning BRITSUM
WMR Rinsumageest B.V. RINSUMAGEEST