Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio noord
  4. Afdeling friesland

Afdeling Friesland

De afdeling Bouwend Friesland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.

Contactpersoon afdeling Friesland

Jolande Oechies
Verenigingsmanager Friesland
E-mailadres