Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio oost
  4. Afdeling flevoland

Afdeling Flevoland

De afdeling Flevoland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.

Nieuws uit de afdeling

Bijeenkomsten

Filters

Contactpersoon afdeling Flevoland