Logo Bouwend Nederland

De bouw- en infrasector in Twente staat bekend om haar innovatiekracht en levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van Twente. Dit kunnen wij niet alleen. Uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken met onze leden uit de regio is van groot belang! Alleen dan kunnen wij goed geïnformeerd in contact treden met de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en het kabinet.

 

Ook is het hard nodig ons samen in te zetten en te investeren in samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en initiatieven in de regio. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. Om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en verwachte groei zijn in Nederland de komende vijf jaar naar schatting 60.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Laten we ons samen sterk maken voor onze regio waar het goed wonen en werken is.

 

De speerpunten van Regio Twente bestaan uit:

  • Imago & Onderwijs
  • Markt & Overheid
  • Circulariteit
  • Leden Bieden, Binden & Boeien

 

Succes maak je samen. Let’s get connected!

Lucas Haafkes, voorzitter